FanPage FacebookKanał YouTube

DLA CZŁONKÓW LOT MZ

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza ZachodniegoLokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz855 ze zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej ( Dz. U. Nr 62, poz. 689 ze zmianami), a także opierając się na statucie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.
Do pobrania:

- Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego
- Składki członkowskie – Uchwała Nr 3/II/LOTMZ/2010 Walnego Zgromadzenia Członków LOT MZ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia składek członkowskich LOT MZLOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego