FanPage FacebookKanał YouTube

O NAS

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza ZachodniegoLokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego została powołana do życia przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto Żyrardów, Miasto i Gminę Grodzisk Mazowiecki, Miasto i Gminę Mszczonów, Gminę Żabia Wola, Gminę Radziejowice, Gminę Wiskitki, Gminę Puszcza Mariańska, Powiat Żyrardowski), organizacje społeczne (fundacje i stowarzyszenia), szereg instytucji oraz osoby prywatne i podmioty gospodarcze.

Zadaniem Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego jest przede wszystkim rozwój turystyki w regionie, a tym samym stworzenie bogatej oferty wypoczynku, rekreacji, spędzenia czasu wolnego dla turystów z całej Polski, jak również turystów zagranicznych.

Mazowsze Zachodnie jest miejscem o dużym potencjale turystycznym, ale jak do tej pory regionem niewypromowanym i nie do końca odkrytym. Chcemy to zmienić i dlatego, oprócz ciągłej rozbudowy oferty turystycznej Mazowsza i poszerzaniem bazy danych atrakcji turystycznych, miejsc odpoczynku oraz ofert noclegowych w okolicach Warszawy, prowadzimy liczne działania promocyjne, co w dalszej perspektywie czasu ma przełożyć się na zdecydowany wzrost zainteresowania ze strony turystów, a także biznesowych partnerów oraz mediów (prasy, radia i telewizji).

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz855 ze zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej ( Dz. U. Nr 62, poz. 689 ze zmianami), a także opierając się na statucie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

Statutowymi celami Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego są:

  1. Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Mazowsza Zachodniego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych;
  2. Wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego;
  3. Integracja środowisk turystycznych Mazowsza Zachodniego;
  4. Prowadzenie informacji turystycznej na Mazowszu Zachodnim i o Województwie Mazowieckim;
  5. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
  6. Koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych i innych produktów turystycznych;
  7. Doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki;
  8. Stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych na Mazowszu Zachodnim;
  9. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
  10. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi turystyki.

W skład członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego wchodzą m.in.:

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- Powiat Żyrardowski
- Gmina Miejska Żyrardów
- Miasto i Gmina Mszczonów
- Gmina Wiejska Radziejowice
- Gmina Wiejska Puszcza Mariańska

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

- Fundacja imienia Józefa Chełmońskiego

PLACÓWKI KULTURY

- Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

- Europejski Instytut Geodezji i Kartografii Spółka z  o.o.
- EMKA-TRANS Sp. z o.o.

OSOBY PRYWATNE

- Andrzej Ciołkowski
- Andrzej Duda
- Jacek Czubak
- Jerzy Kwaczyński
- Krzysztof Jarosz
- Maria Anna Czekalska
- Stanisław Golke
- Stanisław Niewiadomski
- Tadeusz Adamiak
- Wioletta Micewicz


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego