FanPage FacebookKanał YouTube

Rekonstrukcja Bitwy Mszczonowskiej z 10. września 1939 r.

Jedną z najważniejszych imprez kulturalnych jest inscenizacja historyczna organizowana na Placu Piłsudskiego w rocznicę Bitwy Mszczonowskiej z 10. Września 1939 r. - starcia pomiędzy żołnierzami 31 pułku Strzelców Kaniowskich, a oddziałami XVI Korpusu Pancernego Wehrmachtu.

W rocznicę Bitwy Mszczonowskiej z 10. Września 1939 r. organizowana jest w Mszczonowie rekonstrukcja starcia pomiędzy żołnierzami 31 pułku Strzelców Kaniowskich, a oddziałami XVI Korpusu Pancernego Wehrmachtu.Projekt imprezy tworzy samorząd Mszczonowa przy współudziale miejscowej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy 31 pułku piechoty”, a także mszczonowskich instytucji i organizacji społecznych. W inscenizacji biorą udział m.in. członkowie grupy rekonstrukcyjnej ze „Stowarzyszenia Strzelców Kaniowskich”, co zapewnia zarówno rozmach, jak i dynamikę całemu wydarzeniu, na które tłumnie ściąga liczna publiczność. Zwycięstwo „Zielonych diabłów” (tak nazwali niemieccy żołnierze polski pułk Kaniowszczyków) było jednym z nielicznych polskich zwycięstw podczas kampanii wrześniowej 1939 r. Dodajmy, iż polscy żołnierze za bitwę mszczonowską otrzymali Krzyż Virtuti Militari.

W trakcie widowiska odtwarzane są kluczowe epizody bitwy mszczonowskiej. W trakcie widowiska odtwarzane są kluczowe epizody bitwy mszczonowskiej. Front ratusza stanowi scenę historycznego przedstawienia, zaś wzdłuż kamienic po stronach – wschodniej, południowej i północnej placu – znajdują się miejsca dla publiczności. Miejscowi pasjonaci historii - włączając się w realizację rekonstrukcji miejscowych działań wojennych z września `39- pragną wcielać w życie ideę tzw. „żywego muzeum”. Ich zdaniem nie można poprzestać na stworzeniu nawet najlepszej ekspozycji pamiątek z dziejów Mszczonowa, ale trzeba historię miasta popularyzować wychodząc z różnego rodzaju inicjatywami wprost do mieszkańców i turystów.LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego