FanPage FacebookKanał YouTube

Europejskie Dni Dziedzictwa w Żyrardowie (wrzesień)

Impreza została zainicjowana przez Radę Europy i odbywa się co roku we wrześniu pod patronatem Unii Europejskiej. Podczas imprezy Żyrardów udostępnia do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, a w sercu miasta na dawnym rynku targowym (obecnie Plac Jana Pawła II) odbywają się najważniejsze imprezy: koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych w celu zachęcenia do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzacji wśród społeczeństwa regionalnych tradycji i zwyczajów. Wrześniowy piknik kulturalny przybliża mieszkańcom i gościom dziedzictwo miasta: zabytkowy układ urbanistyczny, tradycje największego producenta lnu w Europie i wielokulturowość wynikającą z mozaiki narodowościowej i wyznaniowej mieszkańców.

W roku 2010 Żyrardów decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego był gospodarzem ogólnopolskiego otwarcia Europejskich Dni Dziedzictwa.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywają się również:

  • Inscenizacja historyczna "Strajk Szpularek z 1883 r."
  • Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego "Manufaktura Satyry",
  • Koncert Orkiestry Sinfonia Varsovia,
  • Europejski Festiwal Kataryniarzy.

Najbardziej interesującym elementem Europejskich Dni Dziedzictwa jest inscenizacja najważniejszego, symbolicznego dla miasta wydarzenia - strajku żyrardowskich szpularek z 1883 r.Najbardziej interesującym elementem EDD, zyskującym z roku na rok coraz większe grono sympatyków, jest inscenizacja najważniejszego, symbolicznego dla miasta wydarzenia - strajku żyrardowskich szpularek z 1883 r., organizowanego przez Stowarzyszenie Fabryka Feniksa.

W oparciu o wydarzenia sprzed ponad 125 lat odgrywana jest inscenizacja z udziałem szpularek, które zapoczątkowały strajk, jako protest przeciwko ciężkim warunkom pracy i obniżce i tak już głodowych płac. W inscenizacji, zgodnie z prawdziwym, historycznym przebiegiem strajku, biorą udział również kozacy i piesze wojsko carskie, które ten bunt krwawo stłumiło.

Od 2010 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Żyrardowie odbywa się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu „Manufaktura Satyry”, którego wernisaż odbywa się w halach pofabrycznych.

Sinfonia Varsovia - koncert w Żyrardowie. Oryginalną scenerię tworzą wnętrza serca XIX wiecznej Osady Fabrycznej-kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.Spektakularnym wydarzeniem artystycznym odbywającym się na terenie Żyrardowa jest koncert orkiestry Synfonia Varsovia.  Oryginalną scenerię tworzą wnętrza serca XIX wiecznej Osady Fabrycznej-kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia.  Atrakcyjność i oryginalność projektu polega na stworzeniu swoistej harmonii przenikania się atmosfery majestatycznej architektury kościoła z dynamiką, niepokojem, a także melancholią i lirycznością utworów wybitnych twórców muzyki klasycznej w wykonaniu światowej sławy artystów. Mieliśmy zaszczyt gościć wraz z orkiestrą wybitnych artystów: Krzysztofa Pendereckiego, Janusza Olejniczaka, Jacka Kaspszyka, Konstantego Andrzeja Kulkę, Tomasza Strahla, Joannę Różewską oraz Jerzego Maksymiuka.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego