FanPage FacebookKanał YouTube

Wspomnienia pracowników Zakładów Lniarskich upamiętnione

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie zrealizowało drugą edycję projektu z cyklu „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika”. Jednym z jego elementów było wydanie II tomu książki wspomnieniowej, zawierającej opowieści pracowników Zakładów Lniarskich, które staną się cennym materiałem dla kolejnych pokoleń. Pielęgnowane przez lata wspomnienia zostały również przygotowane w formie audiowspomnień opublikowanych na portalu Muzeum.

Książka wspomnieniowa Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika. Wspomnienia pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie. Tom 2 została wydana przez Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie w 2020 rokuAktywizacja społeczna to jeden z głównych kierunków działalności Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Dlatego też tak ważne było zrealizowanie projektu dedykowanego upamiętnieniu byłych pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie, który składał się z kilku wzajemnie powiązanych elementów. Jedno z działań projektowych polegało na poprowadzeniu warsztatów malowania muralu, w efekcie czego na elewacji budynku Muzeum Lniarstwa powstał mural upamiętniający osoby pracujące w fabryce w drugiej połowie XX wieku.

Najważniejszym jednak elementem było utrwalenie wspomnień byłych pracowników fabryki lnu w postaci audiowspomnień, udostępnionych na portalu www.muzeumlniarstwa.pl, a także w formie wydanej książki pt. „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika. Wspomnienia pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie. Tom II”. Książka stanowi unikatowy zbiór wiedzy o ówczesnej fabryce, który powstał w oparciu o autentyczne wypowiedzi naocznych świadków historii. To ekscytująca podróż w czasie. To wspomnienie dzieciństwa, pierwsze kroki po żyrardowskiej ziemi, budowanie historii miasta i prężnie działającej fabryki znanej w całej Europie.

Bohaterami książki jest 21 osób, zajmujących różne stanowiska, pracujących na różnych oddziałach, w różnych warunkach i w różnych okresach czasu. Wspomnienia zostały opatrzone współczesnymi czarno-białymi zdjęciami rozmówców, wykonanymi w miejscu ich dawnej pracy. Spotkania przy budynkach fabrycznych, które przecież przez większą część życia stanowiły ich „drugi dom”, przywołały u bohaterów książki piękne wspomnienia, wzruszenia oraz łzy…

Na elewacji budynku Muzeum Lniarstwa powstał mural upamiętniający pracowników Zakładów Lniarskich w ŻyrardowieZ racji panującej pandemii koronawirusa spotkanie promocyjne książki nie mogło dojść do skutku. Lecz nic straconego. Po zdjęciu obostrzeń związanych z zamknięciem placówek kultury, w tym muzeów, Muzeum Lniarstwa poinformuje o dostępności książki. Na miłośników czytelnictwa będą one czekały w żyrardowskich bibliotekach, a także w kilkunastu ogólnopolskich bibliotekach wojewódzkich. Pełna lista bibliotek dostępna jest na stronie www.muzeumlniarstwa.pl w zakładce „Edukacja”.

Projekt pt. „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika – projekt wspomnieniowy upamiętniający byłych pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie” został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.

LOT MZ, 30.11.2020


Okładka książki Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika. Wspomnienia pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie. Tom 2


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego