FanPage FacebookKanał YouTube

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie laureatem kolejnego programu grantowego

Zachowanie pamięci o byłych pracownikach żyrardowskiej fabryki lnu jest jednym z głównych kierunków rozwoju Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Tym samym miło nam poinformować, że placówka ponownie uzyskała dofinansowanie z Programu Patriotyzm Jutra, które przeznaczy na realizację projektu „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika”. Tegoroczne działania będą w głównej mierze oparte na wykonaniu muralu, a także wydaniu II tomu książki wspomnieniowej, która ukaże się jeszcze w tym roku.

I tom książki Tegoroczna edycja projektu będzie składała się z kilku wzajemnie powiązanych elementów, w tym m.in. z warsztatów malowania muralu czy organizacji wydarzenia plenerowego. Najważniejszym natomiast zadaniem będzie utrwalenie wspomnień byłych pracowników fabryki lnu w formie odtwarzalnych plików audio, które zostaną zaimplementowane na portalu Muzeum, a także wydanie II tomu książki wspomnieniowej „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika. Wspomnienia pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie”.

Będzie to kolejna publikacja z danego cyklu. Muzeum Lniarstwa w ubiegłym roku przygotowało I tom książki, który stanowi wartościowy zbiór 21 opowieści naocznych świadków historii, którzy odważyli się podzielić z innymi wspomnieniami z okresu pracy w żyrardowskich zakładach. Bohaterami są osoby zajmujące różne stanowiska, pracujące na różnych oddziałach, w różnych warunkach i w różnych okresach czasu. Wspomnienia zostały opatrzone współczesnymi czarno-białymi zdjęciami rozmówców, wykonanymi w miejscu ich pracy, przy budynkach fabrycznych, co wzmacnia autentyczność fotografii oraz ich przekazu.

„Po sukcesie zeszłorocznego projektu, udało nam się pozyskać kolejne środki zewnętrzne. W mojej ocenie druga edycja będzie miała jeszcze większy efekt, ponieważ pracownicy żyrardowskich Zakładów Lniarskich zostaną upamiętnieni podwójnie, po pierwsze poprzez publikację II tomu książki, jak i zaprezentowanie pracowników na muralu. Dla Muzeum Lniarstwa to ogromne wyróżnienie i wdzięczność, że możemy uczestniczyć w tego rodzaju działaniach, ważnych dla lokalnego dziedzictwa.” – mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Czasami z pozoru nieistotne strzępy wspomnień mogą stać się cennym źródłem historii dla kolejnych pokoleń. Dlatego też Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się swoimi opowieściami związanymi z fabryką. Organizatorzy zachęcają również do podzielenia się pamiątkami związanymi z zakładami, archiwalnymi fotografiami, czy listami napisanymi odręcznie przez rodziców czy dziadków, którzy poruszają w nich temat fabryki. Zostaną one zamieszczone w publikacji w postaci zdjęć czy skanów.

Projekt pt. „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika – projekt wspomnieniowy upamiętniający byłych pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie” został dofinansowany w wysokości 36 tys. zł ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra. Jest to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W skład Zespołu Sterującego, który oceniał złożone projekty, weszli przedstawiciele znamienitych instytucji, w tym m.in. profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego czy eksperci z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Instytutu Pamięci Narodowej. Tym samym dla Muzeum Lniarstwa jest to ogromne wyróżnienie, że placówka (jako jedyna w powiecie) znalazła się w gronie laureatów zakwalifikowanych do dofinansowania wśród ponad 700 wniosków złożonych w konkursie. Żyrardowska placówka prześcignęła w rankingu m.in. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi czy Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

LOT MZ, 10.06.2020

Logo Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie Logo Programu Patriotyzm Jutra     Logo Muzeum Historii Polski w Warszawie


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego