FanPage FacebookKanał YouTube

Kolejne dofinansowanie z Programu FIO

W tegorocznym Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019 zajęliśmy bardzo wysokie 8. miejsce i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 54 680,00 zł na realizację projektu pn. „Być jak… mistrz – historia zaklęta w ginących zawodach pracowników dawnej żyrardowskiej fabryki lnu". W postindustrialnej przestrzeni żyrardowskiego Muzeum Lniarstwa w okresie od czerwca do września br. zorganizujemy cykl warsztatów dedykowanych historii i tradycji Żyrardowa jako dawnego ośrodka przemysłu lniarskiego.

Warsztaty W ramach projektu przygotujemy cykl pięciu warsztatów. Będą to: „Być jak mistrz”, „Być jak wiązacz osnów”, „Być jak tkaczka”, „Być jak szwaczka” oraz „Pokazowe warsztaty z tkania na krośnie mechanicznym”. Podczas zajęć uczestnicy nabędą podstawową wiedzę nt. prac wykonywanych przez dawnych robotników żyrardowskiej fabryki, a także przyczynią się do uruchomienia niedziałającego krosna tkackiego, który stanowi aktualnie eksponat Muzeum Lniarstwa i wchodzi w skład zabytkowego parku maszynowego.

Warsztaty planujemy zorganizować w okresie czerwiec-wrzesień 2019 r. Istotnym czynnikiem, który wpłynie na charakter organizowanych zajęć, będzie miejsce, w którym odbędą się warsztaty. Poprzemysłowe hale Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, jednej z najważniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie, nadadzą projektowi niepowtarzalny i autentyczny klimat. Ponadto zajęcia zostaną poprowadzone przez wykwalifikowanych dawnych pracowników fabryki lnu.

„Realizacja projektu stanie się pewnym elementem rewitalizacji miejsca. Uruchomienie cyklu warsztatów zaangażuje mieszkańców do poznawania lokalnego dziedzictwa oraz przyczyni się do ochrony zabytków i podtrzymania ginących tradycji” – mówi Jacek Czubak, Prezes LOT MZ.

Logo Programu FIOProgram Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Wyniki tegorocznego programu okazały się wielkim sukcesem. Na ponad 2390 wniosków złożonych w priorytecie 2. Aktywne społeczeństwo, zajęliśmy 8. miejsce, natomiast pod względem województw - 1. miejsce w województwie mazowieckim. Jesteśmy dumni z wyników, szczególnie z tego względu, że grono ekspertów w pierwszym etapie przyznało naszemu projektowi najwyższą kategorię „S”, tj. „pomysł szczególnie wartościowy, rekomendowany do dofinansowania w pierwszej kolejności”.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

LOT MZ, 26.04.2019


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego