FanPage FacebookKanał YouTube

Przedświt uzyskał dofinansowanie 1 312 770, 26 zł

Z radością informujemy, że projekt pn:  „WYKONANIE SCENOGRAFII I EKSPOZYCJI STAŁEJ PT: „PRZEDŚWIT – MAZOWIECKIE CENTRUM METALURGICZNE Z PRZEŁOMU ER”, W MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO W PRUSZKOWIE” zrealizowany przez:  Gminne Miasto Pruszków - Lidera projektu i niżej wymienionych Partnerów:

  1. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie http://mshm.pl/
  2. LokalnaOrganizacja TurystycznaMazowsza Zachodniego

zgłoszony Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji dla Działania 6.1. Kulturauzyskał dofinansowanie w kwocie 1 312 770, 26, ma mocy umowy nr RPMA.06.01.00-14-006/16-00 zawartej między Gminą Miastem Pruszków  a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych całego projektu.

Logotypy

Całkowita wartość projektu: 1 907 377,60 zł,
Kwota wydatków kwalifikowalnych 1 544435,60zł
Wartość dofinansowania: 85%  1 312 770,26 zł.

Ekspozycja została otwarta w październiku 2014 r., więc dofinansowanie zostało udzielone w formie refundacji.

Wystawa Przedświt

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

„Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er”  jest jedyną w Polsce ekspozycją
prezentującą fascynujące zagadnienie starożytnej metalurgii w tak kompleksowym ujęciu. Ekspozycję wzbogacają liczne rekonstrukcje historyczne, przestrzenne, rysunkowe, filmy, a także multimedia ułatwiające i uatrakcyjniające odkrywanie pradziejowej przeszłości. Wśród zastosowanych form prezentacji szczególne miejsce zajmuje przygotowana w formie projekcji holograficznej rekonstrukcja malowanego pucharu szklanego
– najcenniejszego zabytku znajdującego się w zbiorach Muzeum.
Za sprawą wspomnianej technologii po raz pierwszy po prawie dwóch wiekach możemy w pełnej okazałości zobaczyć pochodzące z terenu Cesarstwa Rzymskiego unikatowe naczynie. Kolejną ciekawostką jest obraz ukazujący życie w osadzie sprzed 2 tys. lat. Film przygotowano w technologii 360 stopni, dzięki czemu zwiedzający może swobodnie sterować perspektywą i rozglądać się dookoła filmowanej przestrzeni. Technologia ta została po raz pierwszy w Polsce użyta na potrzeby ekspozycji muzealnej.

Wystawa PrzedświtNa uwagę zasługują również prezentowane na wystawie pełne, wierne źródłom archeologicznym, rekonstrukcje uzbrojenia i ubrania legionistów rzymskich oraz stroju zamożnego obywatela.

Wystawę dopełniają:

– audioprzewodniki w trzech wersjach językowych (j. polski, j. angielski, j. niemiecki),
– bogato ilustrowana dwujęzyczna broszura (j. polski, j. angielski), KLIKNIJ
– odbiorniki FM z pętlą indukcyjną oraz nadajniki FM,
– kącik dziecięcy z puzzlami magnetycznymi,
– wiele przedmiotów do dotykania,
– schodołaz.

Wszelkie materiały multimedialne na ekspozycji dostępne są w trzech wersjach językowych (j. polski, j. angielski, j. niemiecki).

 Wystaw zdobyła I miejsce w dziewiątej edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne-Wierzba”, w kategorii „ Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealna na Mazowszu”

LINK do filmu z wystawy https://youtu.be/vMKJ-evl1MA

Zapraszam wszystkich do odwiedzenia wystawy.

Dyplom dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie


FOTOGALERIA

  


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego