FanPage FacebookKanał YouTube

Drugi tom tekstów Macieja Twardowskiego już wydany

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego wydała już drugi tom książki pt. „Maciej Twardowski 1935-1982 życie i twórczość” pod redakcją Mateusza Modraka. W najbliższą sobotę, 22 października 2016 r. o godzinie 14:00 w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie odbędzie się spotkanie promocyjne, podczas którego będzie można otrzymać publikację. Na wydanie drugiego tomu żyrardowskie stowarzyszenie otrzymało zewnętrzne fundusze w ramach otwartego konkursu w sferze kultury, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego.

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego wydała książkę Maciej Twardowski (1935-1982) życie i twórczość, tom II

Po kilku miesiącach prac nad publikacją, w październiku br. ukazał się drugi tom książki z tekstami Macieja Twardowskiego, postaci bardzo zasłużonej dla Żyrardowa, która przez wiele lat pracy w redakcji „Życia Żyrardowa” publikowała swoje artykuły na łamach gazety, przybliżając mieszkańcom interesujące historie o osadzie fabrycznej i Zakładach Lniarskich.

Redaktorem drugiego tomu jest Mateusz Modrak, mieszkaniec Żyrardowa, dziennikarz i kulturoznawca, któremu zawdzięczamy także przygotowanie pierwszego tomu „Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa” (2013 rok). Zdaniem autora wydanie książki ma na celu upamiętnić wśród kolejnych pokoleń teksty Macieja Twardowskiego, umożliwić korzystanie z jego twórczości, a także zainteresować historią Żyrardowa.

„W książce znajdą się 103 teksty zawarte w 10 rozdziałach. Przeczytamy w niej o tajemnicach starego Żyrardowa i życiu robotniczym. Maciej Twardowski opowie o Rewolucji 1905 roku, przybliży działalność Marcela Boussaca, przebieg strajku okupacyjnego z 1926 roku, przedstawi postać Pawła Hulki-Laskowskiego. Dużo uwagi poświęci także historii Filipa de Girarda – przeniesiemy się do Lourmarin, które w 1971 roku gościło żyrardowską delegację” – mówi Mateusz Modrak.

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego wydała drugi tom w nakładzie 300 egzemplarzy. Część z nich trafi bezpłatnie do lokalnych instytucji kultury, w tym szkół, bibliotek, domów kultury czy muzeów. Natomiast mieszkańców, którzy chcieliby nabyć jeden z egzemplarzy, zapraszamy serdecznie w najbliższą sobotę 22 października 2016 r. do Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (ul. Dittricha 18 / Bielnik) na spotkanie promocyjne książki, które rozpocznie się o godz. 14:00. Liczba egzemplarzy do bezpłatnego przekazania jest ograniczona, a publikacja wydana w ramach realizowanego projektu nie będzie podlegała sprzedaży detalicznej.

„Spotkanie będzie okazją do wspomnień. Z racji wieku nie miałem okazji poznać osobiście Macieja Twardowskiego, w pełni poczuć klimatu czasów, w których żył. Wiem, że tą historią interesuje się wiele młodych osób, które chcą dowiedzieć się czegoś o swoim mieście. Liczę także na obecność osób, które pamiętają tamte czasy. Myślę, że podczas spotkania wywiąże się ciekawa rozmowa, że dla wszystkich naszych gości będzie to wartościowe popołudnie.” – dodaje Mateusz Modrak.

Książka powstała w ramach projektu pt. „Wydanie i promocja książki historycznej „Maciej Twardowski 1935-1982 życie i twórczość, tom II”, dofinansowanego w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach obchodów roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania miastu Żyrardów praw miejskich, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego.

„Cieszę się, że w ten sposób Lokalna Organizacji Turystyczna Mazowsza Zachodniego ma swój wkład w upamiętnieniu wspomnień Macieja Twardowskiego. Ciężko jest zdobyć na naszym lokalnym rynku publikacje dotyczące historii Żyrardowa. Wydanie książki ułatwi mieszkańcom dostęp do wiedzy historycznej.” – mówi Jacek Czubak, Prezes LOT MZ.

LOT MZ, 17.10.2016 r.

Spotkanie promocyjne książki historycznej z teksami Macieja Twardowskiego odbędzie się 22 października 2016 r. w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego