FanPage FacebookKanał YouTube

Zostanie wydany drugi tom książki z tekstami Macieja Twardowskiego

W październiku 2016 r. ukaże się kolejny tom książki pt. „Maciej Twardowski 1935-1982 życie i twórczość, tom II”. Książka, która będzie prezentowała teksty zasłużonej dla Żyrardowa postaci, powstanie pod redakcją Mateusza Modraka - dziennikarza i kulturoznawcy, redaktora pierwszego tomu „Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa”. Na wydanie drugiego tomu zdobyliśmy zewnętrzne fundusze w ramach otwartego konkursu w sferze kultury, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Żyrardowa. To kolejny projekt, na który Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego pozyskała środki.

Książka z tekstami Macieja Twardowskiego zostanie wydana przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego w ramach konkursu w sferze kultury ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.Prawdopodobnie już w połowie października br. w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie odbędzie się spotkanie promocyjne, podczas którego zostanie zaprezentowany drugi tom książki zawierającej teksty Macieja Twardowskiego, które publikował na łamach „Życia Żyrardowa”. Czytając książkę dowiemy się m.in. co to jest wilczy kierz, przeczytamy o familijniaku czy strasznym dworze. Drugi tom, podobnie jak pierwszy (Maciej Twardowski (1935-1982) Życie i twórczość. Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa” wydany w 2013 r.) powstaje pod redakcją Mateusza Modraka, mieszkańca Żyrardowa, który od lat związany jest ze środowiskiem dziennikarskim i poetyckim. Zdaniem autora książka ma na celu uchronić od zapomnienia teksty Macieja Twardowskiego, umożliwić korzystanie z jego twórczości, a także zainteresować historią Żyrardowa.

„W książce znajdą się 103 teksty zawarte w 10 rozdziałach. Przeczytamy w niej o tajemnicach starego Żyrardowa i życiu robotniczym. Maciej Twardowski opowie o Rewolucji 1905 roku, przybliży działalność Marcela Boussaca, przebieg strajku okupacyjnego z 1926 roku, przedstawi postać Pawła Hulki-Laskowskiego. Dużo uwagi poświęci także historii Filipa de Girarda – przeniesiemy się do Lourmarin, które w 1971 roku gościło żyrardowską delegację” – mówi Mateusz Modrak, redaktor i autor części wspomnieniowej o Macieju Twardowskim.

Maciej Twardowski był jedną z najbardziej zasłużonych dla Żyrardowa postaci, dawnym redaktorem naczelnym „Życia Żyrardowa”, który większą część swojego życia spędził właśnie w tym mieście. Przez ponad 20 lat pracy w redakcji przybliżał mieszkańcom interesujące historie, pisał o okolicznych gminach, o Zakładach Lniarskich i o najważniejszych wydarzeniach w dziejach miasta. Jak wspominał Krzysztof Zwoliński, żyrardowski historyk i wieloletni dyrektor Muzeum Historii Ruchu Robotniczego m. Żyrardowa (obecnie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Zachodniego) „Wszystkie publikacje Macieja Twardowskiego pisane były z pasją i wielkim zaangażowaniem, a zarazem pięknym literackim językiem bardzo komunikatywnym w treści, obrazowym, pełnym metafor, przenośni, porównań. Z wykształcenia i zawodu dziennikarz, z zamiłowania społecznik, badacz historii Żyrardowa i regionu, był postacią wielowymiarową. Imponował swoją pracowitością”.

Książka powstaje w ramach projektu pt. „Wydanie i promocja książki historycznej „Maciej Twardowski 1935-1982 życie i twórczość, tom II”, realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego. Stowarzyszenie zdobyło na ten cel zewnętrzne fundusze w wysokości 12 000 zł w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach obchodów roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadaniu miastu Żyrardów praw miejskich, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.

LOT MZ, 11.08.2016 r.LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego