FanPage FacebookKanał YouTube

Pozyskaliśmy kolejne fundusze zewnętrzne na lokalne projekty!

Po raz kolejny udało się nam pozyskać zewnętrzne fundusze na realizację lokalnych projektów! Tym razem z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 otrzymaliśmy 27 850 zł na projekt pt. „Od odziarniania do wykańczania – cykliczne warsztaty z ręcznej obróbki lnu”, który zostanie poprowadzony w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie. Nasz wniosek został zakwalifikowany na 9 miejscu w Polsce wśród ponad 2700 złożonych wniosków! Zostanie on zrealizowany jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich organizowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.W lutym br. opracowaliśmy oraz złożyliśmy wniosek w programie FIO 2016, który organizowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, nazwa i nr kierunku 1. Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych). Po pozytywnej ocenie formalnej, wniosek przeszedł również pozytywnie ocenę merytoryczną, otrzymując 204 pkt. i zajmując tym samym 9 miejsce w Polsce, tracąc jedynie 4 pkt. do lidera konkursu.

Wszystkie działania projektowe będą realizowane na terenie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Obejmują przede wszystkim przygotowanie wystawy odtwarzającej tradycyjny ciąg technologiczny ręcznej produkcji tkaniny lnianej oraz przeprowadzenie cyklicznych warsztatów nt. poszczególnych etapów: procesu sadzenia lnu, zrywania i suszenia, procesu przerobu słomy lnianej na włókno (odziarnianie, międlenie, cierlenie, trzepanie, czesanie) oraz przędzenia, tkania, a także wykańczania tkanin lnianych (szycie, drukowanie).

Warsztaty zostaną skierowane głównie do mieszkańców Żyrardowa i okolicznych gmin z powiatu żyrardowskiego, szczególnie do dzieci i młodzieży z lokalnych szkół. Każdy z uczestników zapozna się z całym cyklem ręcznej produkcji lnu oraz będzie mógł samemu spróbować swoich sił w przygotowaniu tkaniny na poszczególnych etapach. Posłuży do tego przygotowanie ogrodu lnianego, tablic informacyjnych oraz zakupienie drewnianych urządzeń do przerobu technologicznego. Bezpłatny udział w warsztatach, poprzez interaktywny charakter, umożliwi uczestnikom pogłębienie więzi lokalnych, zwiększenie świadomości poprzez wzrost wiedzy nt. dziedzictwa przemysłowego i tradycji lniarskich. Przygotowany ogród lniany, tablice informacyjne oraz urządzenia drewniane zostaną umieszczone na stałe w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, co umożliwi przeprowadzenie warsztatów pokazowych dla odwiedzających Muzeum także w przyszłości.

„To kolejny krok do rozwoju Muzeum Lniarstwa i kolejny dowód na to, że współpraca z organizacjami pozarządowymi może być owocna. Dzięki LOT-owi zwiększymy atrakcyjność oferty turystycznej Muzeum, kierowanej nie tylko do mieszkańców Polski, ale także do turystów z Europy.” – mówi Jacek Czubak, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, Kierownik Muzeum Lniarstwa.

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego będzie realizowała projekt pt. Od odziarniania do wykańczania - cykliczne warsztaty z ręcznej obróbki lnuOtrzymanie dofinansowania jest kolejnym sukcesem Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w pozyskiwaniu zewnętrznych środków! Miesiąc temu informowaliśmy o zdobytym dofinansowaniu z programu FIO Mazowsze Lokalnie 2016, w ramach którego realizowany jest projekt pt. „Koloruje i tworzę historię swojej małej Ojczyzny – kreatywne podejście do dziedzictwa poprzemysłowego Żyrardowa”, w ramach którego powstanie pierwsza kolorowanka dla dzieci tematycznie związana z Żyrardowem i ponad 180-letnią tradycją przemysłu lniarskiego. W ubiegłym roku LOT jako Wnioskodawca otrzymał z programu FIO ML 2015 dofinansowanie na realizację wielkoformatowej gry planszowej „Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej w Żyrardowie”, której premiera odbyła się podczas Święta Lnu w Muzeum Lniarstwa, a także środków z programu „Tu mieszkam, tu zmieniam” BZ WBK na realizację gry miejskiej „Porwano Filipa de Girarda – poszukiwania skarbu Żyrardowa”. Natomiast dwa lata temu stowarzyszenie otrzymało grant z programu FIO ML 2014 na przygotowanie wystawy fotograficznej „Zakłady Lniarskie wczoraj i dziś”, której wernisaż odbył się podczas uroczystego otwarcia Muzeum Lniarstwa w 2014 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest programem wpływającym na dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz troszczącym się o rozwój aktywności obywatelskiej i wzmocnienie roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Do 2007 r. FIO był programem rządowym, aktualnie jest programem operacyjnym, przyjętym na lata 2014-2020.

LOT MZ, 6 czerwca 2016 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego