FanPage FacebookKanał YouTube

Kolejne dofinansowania dla Żyrardowa

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie oraz stowarzyszenie Fabryka Feniksa zostały laureatami w ogólnopolskim konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” BZ WBK i otrzymają granty po 4 tys. zł każdy na realizację dwóch projektów: filmu dokumentalnego „Spotkanie z zapomnianą historią żyrardowskich Zakładów Lniarskich” oraz warsztatów malowania murali „Tkane ściany”. Obydwie inicjatywy będą wspierały funkcjonowanie Muzeum Lniarstwa, wzbogacając jego ofertę oraz tworząc element identyfikacji wizualnej. Dodatkowo do 6 września br. można wziąć udział w głosowaniu internetowym i zdecydować, która organizacja otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną.

W miniony poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r. została rozstrzygnięta II edycja konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Na liście zwycięzców znalazły się dwa projekty, które zostaną zrealizowane w Żyrardowie, złożone przez stowarzyszenie Fabryka Feniksa oraz Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda. To kolejne organizacje, które zostały laureatami konkursu. W pierwszej edycji grant zdobyła Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego, która w maju br. zorganizowała grę miejską pt. „Porwano Filipa de Girarda – poszukiwania skarbu Żyrardowa”.

Fabryka Feniksa będzie realizowała projekt pt. Pierwszy z dofinansowanych w tym roku projektów p.t. „Tkane ściany – warsztaty malowania murali” zostanie poprowadzony przez stowarzyszenie Fabryka Feniksa już na przestrzeni września i października br. Projekt z dziedziny street art będzie polegał na stworzeniu pierwszego w Żyrardowie muralu nawiązującego do tkanin lnianych i tradycyjnych wzorów sitodrukowych (oryginalnych szablonów drukarskich należących niegdyś do Zakładów Lniarskich), który zostanie przygotowany na fragmencie muru i elewacji Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Na 600 m2 powstanie projekt artystyczny, angażujący różne grupy społeczne w zwiększaniu tożsamości lokalnej, który przyczyni się do poprawy estetyki zapomnianego Bielnika i komunikacji wizualnej Muzeum. Realizacja projektu będzie składała się z dwóch etapów: zorganizowania konkursu z nagrodą finansową w celu wyłonienia przez komisję najlepszego wizualnego projektu muralu oraz poprowadzeniu 2-dniowych warsztatów malowania murali pod okiem artysty. Organizatorzy przewidują uczestnictwo łącznie 100 osób (w systemie zmianowym po 20 osób), dla których przewidziano również drobne upominki. Finał projektu oraz oficjalne zaprezentowanie muralu odbędzie się podczas Święta Lnu, w październiku br.

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie zrealizuje projekt pt. Drugi dofinansowany projekt, który będzie realizowany na wiosnę 2016 r. przez Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie polega na wyprodukowaniu filmu dokumentalnego „Spotkanie z zapomnianą historią żyrardowskich Zakładów Lniarskich”, który będzie przedstawiał wspomnienia dawnych pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie. Ze względu na brak możliwości ponownego uruchomienia fabryki, najpotężniejszego zakładu lnu XIX-wiecznej Europy, jest to ostatni moment na utrwalenie wspomnień osób związanych z fabryką, które mogą być nośnikiem relacji świadków historii i bardzo cennym materiałem dla potomków. Premiera filmu oraz dwa seanse skierowane do młodzieży z lokalnych szkół odbędą się w maju 2016 r. w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.

 „Mam nadzieję, że dzięki takiemu połączeniu sił Muzeum Lniarstwa, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, Fabryki Feniksa przy wsparciu Urzędu Miasta Żyrardowa będziemy mogli kontynuować oraz zwiększać jeszcze bardziej dotychczasowy sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na kolejne projekty, które bezpośrednio przyczynią się do rozwoju naszego Miasta” - mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

II edycja konkursu Konkurs grantowy nie skończył się jeszcze definitywnie. Od ogłoszenia wyników do niedzieli 6 września br. trwa głosowanie internetowe, w którym organizacja o największej liczbie głosów otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną (trzy nagrody: 5 tys. zł, 3,5, tys. zł, 2 tys. zł). Co zrobić, żeby zagłosować? Należy:

  • wejść na stronę www.bzwbk.pl,
  • na mapie wybrać województwo mazowieckie,
  • na podanej liście grantów kliknąć „WYBIERAM” przy projekcie pt. „Film dokumentalny. Spotkanie z zapomnianą historią żyrardowskich Zakładów Lniarskich” albo „Tkane ściany – warsztaty malowania murali”,
  • podać swojego maila i kliknąć „ZAGŁOSUJ”,
  • potwierdzić oddanie głosu poprzez uaktywnienie linka, który przyjdzie na podanego maila.

Konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam” polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań. Jego celem jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Jednym z ambasadorów konkurs jest znany aktor Kuba Wesołowski.

 LOT MZ, 02.09.2015 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego