FanPage FacebookKanał YouTube

Chmiel Fest w Żyrardowie

CHMIEL FEST - I Industrialny Festiwal Browarnictwa w Żyrardowie to pierwsze i jedyne tego typu wydarzenie. Impreza organizowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego odbywać się będzie w ramach 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa i została objęta patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa. Nawiązując do słynnego, bawarskiego OctoberFest, żyrardowski festiwal odbędzie się w weekend poprzedzający rozpoczęcie października (25, 26 września) na terenie Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Chmiel Fest, pierwszy industrialny festiwal browarnictwa w Żyrardowie odbędzie się 25 i 26 września 2015 roku w Muzeum Lniarstwa.

Po raz pierwszy Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego organizuje imprezę, która odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, wydarzenia, nad którym honorowy patronat objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cykl corocznych wrześniowych obchodów EDD został wprowadzonych z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej. Koordynatorem polskich działań jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna oraz uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków. Wykaz wszystkich imprez, organizowanych w ramach EDD w 2015 r. dostępny jest na stronie www.edd.nid.pl 

Wybór miejsca na zorganizowanie imprezy padł na monumentalne przestrzenie Muzeum Lniarstwa, wiążąc w ten sposób wydarzenie z tradycją Żyrardowa. Pielęgnując pamięć czasów świetności Zakładów Lniarskich oraz ciężkie warunki pracy robotników, organizatorzy postanowili trywialnie stanąć na przekór historii oferując mieszkańcom rozrywkę i sposobność do odpoczynku po tygodniu pracy. Odwiedzający będą mogli oddać się radosnej celebracji jednego z najstarszych trunków na świecie wśród muzyki i pysznej strawy. Nie tylko zabawą jednak człowiek żyje. Celem wydarzenia jest krzewienie kultury piwa i wiedzy na jego temat, prezentacja niszowych marek piwnych i niewielkich browarów, a także edukacja w zakresie odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

CHMIEL FEST to doskonała okazja do zapoznania się z kulturą, historią i współczesnym “światem” znanego wszystkim bursztynowego napoju. Podczas festiwalu świetnie bawić się będą zarówno pasjonaci piwowarstwa, jak i osoby dopiero stawiające pierwsze kroki w piwnym temacie. W przerwach muzyki wykonywanej na scenie będzie można wziąć udział w warsztatach, dyskusjach i konkursach będących wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń, luźnych konwersacji, czy zwyczajnie nauki czegoś nowego. Nie zabraknie także prelekcji dotyczącej picia bezpiecznego oraz skutków spożycia alkoholu. LOT na wydarzenie zaprasza całe rodziny, jako że i najmłodsi znajdą coś dla siebie. Warsztaty rękodzielnicze czy gry na pewno będą przyjemną formą spędzenia czasu.

Wstęp na CHMIEL FEST będzie nieodpłatny.

Przedstawiciele małych browarów, browarnictwa rzemieślniczego, regionalnego, browarów domowych oraz wszyscy zainteresowani udziałem w wydarzeniu w roli wystawcy (impreza ma charakter handlowy) zapytania oraz zgłoszenia mogą kierować na maila:
chmielfest@lotmz.org lub e.jodlowska@lotmz.org

Rozmieszczenie stref wystawienniczych podczas Chmiel Fest 2015

 

REGULAMIN CHMIEL FEST
I Industrialny Festiwal Browarnictwa

25-26 września 2015 r.
Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie

 

§ 1. DEFINICJE

Organizator – Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie (ul. Limanowskiego 45 lok. 201, 96-300 Żyrardów).

Partner/Miejsce – Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (ul. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów), w skrócie Muzeum.

CHMIEL FEST - I INDUSTRIALNY FESTIWAL BROWARNICTWA – Festiwal browarnictwa, organizowany w dniach 25, 26 września 2015 r. na terenie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie (zwany dalej “Wydarzeniem”).

Powierzchnia Wystawiennicza – powierzchnia na hali Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, wynajmowana przez Wystawcę na czas trwania wydarzenia, w celu zaprezentowania własnej  oferty.

Wystawca – przedsiębiorca, inny podmiot lub osoba fizyczna biorąca udział w wydarzeniu, wynajmująca Powierzchnię Wystawienniczą w celu promocji swojej działalności.

Punkt Informacyjny - miejsce rejestracji i obsługi Wystawców.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest wydany przez Organizatora wydarzenia (tj. przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego (zwaną dalej „Organizatorem") pod nazwą: "CHMIEL FEST 2015 - I Industrialny Festiwal Browarnictwa”, która odbywa się w dniach 25-26 września 2015 na terenie Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, w Żyrardowie.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu uczestnictwa w CHMIEL FEST - I INDUSTRIALNYM FESTIWALU BROWARNICTWA  obowiązują wszystkich wystawców biorących udział w wydarzeniu.
 3. CHMIEL FEST jest imprezą handlową, trwającą w dniach 25-26 września 2015r., w godzinach 18:00 - 0:00 (piątek 25 września 2015 r.) oraz 12:00-0:00 (sobota 26 września 2015 r).
 4. Celem wydarzenia jest krzewienie kultury piwa i wiedzy na jego temat; prezentacja niszowych marek piwnych i niewielkich browarów, a także  edukacja w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

§ 3. ZGŁOSZENIE I WARUNKI UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW

 1. Wystawca zgłasza udział w fsteiwalu poprzez kontakt z Organizatorem osobiście, drogą telefoniczną pod numerem 509 909 292  lub drogą elektroniczną na adres chmielfest@lotmz.org bądź e.jodlowska@lotmz.org do dnia 14 września 2015 r (poniedziałek).
 2. Udział Wystawcy w wydarzeniu wymaga uiszczenia opłaty wystawienniczej.
 3. W zależności od wybranej opcji wartość opłaty wystawienniczej wynosi 5000  zł (opcja nr 1),  1000 zł (opcja nr 2), 500zł (opcja 3), 400zł (opcja 4), 200zł (opcja 5) lub 50 zł (opcja 6) za dwa dni wystawiennicze. Podane kwoty sa kwotami brutto. Opłata wystawiennicza nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w wydarzeniu.
 4. Opcja nr 1 (5000 zł), skierowana do grup piwowarskich, zawiera:
 • Wydzieloną powierzchnię handlową 24 m2,
 • Możliwość podłączenia do prądu,
 • Możliwość rozstawienia stoiska w obrębie wydzielonej powierzchni handlowej,
 • Możliwość rozdawania ulotek, ustawienia materiałów reklamowych, hostess,
 • Wymienienie w prasie oraz blogach patronujących wydarzeniu (notatka poprzedzająca  wydarzenie oraz podsumowująca).  

 5.   Opcja nr 2 (1000 zł), skierowana do  małych browarów, zawiera:

 • Wydzieloną przestrzeń handlową 8 m2,
 • Możliwość podłączenia do prądu,
 • Możliwość rozstawienia stoiska w obrębie wydzielonej powierzchni handlowej,
 • Możliwość rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych.

6.   Opcja nr 3 (500 zł), skierowana do browarów rzemieślniczych/regionalnych, powierzchnia    wystawiennicza wewnątrz budynku muzeum:

 • Wydzieloną przestrzeń handlową 8m2,
 • Możliwość podłączenia do prądu,
 • Możliwość rozstawienia stoiska w obrębie wydzielonej powierzchni handlowej,  
 • Możliwość rozdawania ulotek oraz ustawienia roll-up’ów.

7.    Opcja nr 4 (400 zł), skierowana do browarów rzemieślniczych/regionalnych, powierzchnia   wystawiennicza poza budynkiem muzeum, zawiera:

 • Wydzieloną przestrzeń handlową 8 m2,
 • Możliwość podłączenia do prądu,
 • Możliwość rozstawienia stoiska w obrębie wydzielonej powierzchni handlowej,
 • Możliwość rozdawania ulotek oraz ustawienia roll-up’ów.  

8.     Opcja nr 5 (200 zł), skierowana do przedstawicieli gastronomii, zawiera:

 • Wydzieloną przestrzeń handlową 8m2,
 • Możliwość podłączenia do prądu,
 • Możliwość rozstawienia stoiska w obrębie wydzielonej powierzchni handlowej,  
 • Możliwość rozdawania ulotek oraz ustawienia roll-up’ów.

9.     Opcja nr 6 (50 zł), skierowana do browarów domowych, zawiera:

 • Wydzieloną przestrzeń handlową 4 m2,
 • Wyposażenie stoiska: wózek fabryczny 1,5x1 m,
 • Możliwość podłączenia do prądu,
 • Możliwość rozdawania ulotek.

10.   Istnieje możliwość wykupienia więcej niż jednego miejsca wystawienniczego przez jednego Wystawcę.

11.   Decydując się na zakup więcej niż jednej powierzchni wystawienniczej, wystawca płaci 100% wartości pierwszej powierzchni wystawienniczej i 50% każdej kolejnej.

12.   Wystawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty do dnia 14 września 2015 na nr konta BGŻ PNB Paribas 58203000451110000002063900

13.   W obrębie wydzielonej przestrzeni wystawienniczej wystawcy mają możliwość rozstawienia własnego stoiska obejmującego stoły i krzesła przeznaczone dla Odwiedzających, stół wystawienniczy/ladę oraz krzesła przeznaczone dla wystawcy

14.   Organizator nie zapewnia wystawcom wyposażenia stoiska (z wyłączeniem Opcji 6).

15.   Wystawcy zostaną przyporządkowani przez Organizatora do odpowiednich sektorów ( Browarów; Gastronomii; Food Truck’ów; Dla dzieci, gry  i zabawy; Wędzarni) w porozumieniu z Wystawcą po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

16.  Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich usług w obrębie własnego stoiska, z zastrzeżeniem, iż nie może to naruszać obowiązujących przepisów prawa oraz normalnego toku pracy innych Wystawców oraz odwiedzających wydarzenie.

17.   Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w wydarzeniu, gdy nie uiści w terminie opłat oraz dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

18.   Wystawca wyraża zgodę na używanie swojego logotypu przez Organizatora dla celów związanych z realizacją wydarzenia. Jednocześnie Wystawca oświadcza, że logotyp stanowi własność Wystawcy i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

19.   Wystawca zobowiązany jest do pozostania na stoisku wystawienniczym w godzinach trwania fwydarzenia. Wcześniejsze opuszczenie stoiska wystawienniczego powinno być bezwzględnie zgłoszone Organizatorowi.

20. Spożywanie produktów alkoholowych na terenie wydarzenia możliwe jest wyłącznie przy stoiskach wystawców, na których produkty te zostały zakupione. 

§ 4. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

 1. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, sanitarnych, przeciwpożarowych i administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.
 2. Obsługę Wystawców w trakcie trwania wydarzenia zapewnia Punkt Informacyjny prowadzony przez Organizatora.
 3. Stoiska wystawiennicze łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami reklam należy montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.
 4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, oraz przyczynami niezależnymi od Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Wystawców, którzy nie rozliczą się ze sprzedaży okazyjnej w rocznym rozliczeniu podatkowym.
 6. Organizator wyznacza strefy podziału wydarzenia: Browary; Gastronomia; Food Truck’; Dla dzieci, gier i zabaw (w której obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu); Wędzarnia.
 7. W czasie trwania wydarzenia Organizator, Wystawcy oraz Odwiedzający zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o ile nie wpływa to na pogorszenie warunków uczestnictwa Wystawców w wydarzeniu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

LOT MZ, dn. 24.08.2015 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego