FanPage FacebookKanał YouTube

170 rocznica Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej

W ramach obchodów 170 rocznicy Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej 10 czerwca 2015 r. Koło Przewodników PTTK „Belferek” w Żyrardowie wraz z Turystyczno – Krajoznawczym Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy PTTK w Żyrardowie odwiedziło Muzeum Niepodległości w Warszawie. Kolei Warszawsko-Wiedeńska była pierwszą linią kolejową na ziemiach Królestwa Polskiego, a drugą w Imperium Rosyjskim. Na jej trasie znalazła się stacja Ruda Guzowska, dzisiejszy Żyrardów.

Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska była pierwszą linią kolejową na ziemiach Królestwa Polskiego i drugą w Imperium Rosyjskim.

W ramach spotkania w Muzeum Niepodległości Marek Moczulski  i Andrzej Paszke (znani autorzy książek i folderów o kolei), Michał Krasucki (zastępca warszawskiego konserwatora zabytków) oraz Jarosław Zieliński  (laureat wielu nagród m.in. Klio, Warszawska Nagroda Literacka oraz tegorocznej nagrody ZAIKS-u w kategorii varsavianów) zaprezentowali historię „Wiedenki”. 

Kolej Warszawsko - Wiedeńska zwana również Drogą Żelazną Warszawsko - Wiedeńską, pomimo swej nazwy nie łączyła Warszawy z Wiedniem, a z niewielką miejscowością Maczki (obecnie dzielnica Sosnowca) leżącą przy granicy zaborów (rosyjskiego i austriackiego). W znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju przemysłu w Kongresówce. Eksportowano nią m.in. węgiel kamienny z Zagłębia Dąbrowskiego do Prus. Była pierwszą linią kolejową na ziemiach Królestwa Polskiego i drugą w Imperium Rosyjskim.

W Muzeum Niepodległości odbyły się obchody 170 rocznicy uruchomienia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Pomysł budowy linii kolejowej łączącej Warszawę z zaborem austriackim zrodził się w 1835 roku. Jego pomysłodawcami byli Henryk Łubieński i Piotr Steinkeller. W 1839 roku utworzono Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej, które miało nadzorować budowę linii. W 1940 roku ruszyły roboty na odcinku z Warszawy do Skierniewic.

W czerwcu 1845 roku, nastąpiło oficjalne otwarcie odcinka z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Od tego momentu, między tymi dwoma miastami regularnie kursowały pociągi. W tym samym roku, do użytku oddano potężny gmach Dworca Wiedeńskiego, z którego startowała Kolej Warszawsko - Wiedeńska (znajdował się na rogu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej).

W 1845 roku, linię przedłużono do Skierniewic, a rok później do Piotrkowa i Częstochowy. Całość ukończono 1 kwietnia 1848 roku. Wybudowana linia miała 327,6 km długość. Zatrzymywała się m.in.: w Grodzisku, Rudzie Guzowskiej, Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Częstochowie, Myszkowie i Zawierciu.

Droga Żelazna Warszawsko - Wiedeńska była jedną z najnowocześniejszych linii kolejowych w Europie. Przewożono nią pasażerów i towary (np.: węgiel, drewno opałowe, maszyny, buraki, tekstylia, wapno, cukier, cegły, przędzę, mąkę). W 1848 roku tabor kolejowy składał się z 35 lokomotyw parowych opalanych drewnem (od 1859 roku wszystkie parowozy opalano węglem), 87 wagonów osobowych i 312 towarowych. W 1890 roku, czyli 42 lata później, tabor liczył już 287 lokomotyw, 432 wagonów osobowych i 8718 towarowych.

Kolej Warszawsko - Wiedeńska, z roku na rok, przewoziła coraz więcej pasażerów i towarów – w 1890 roku przewiozła 2,5 miliona osób oraz 2,7 miliona ton ładunków. Linię systematycznie rozbudowywano, powstało wiele nowych odnóg np.: do Sosnowca, Łodzi, Torunia, czy Kalisza. Kolej Warszawsko - Wiedeńska była najbardziej dochodową linią kolejową w Imperium Rosyjskim. Jej budowa przyspieszyła rozwój przemysłu na ziemiach polskich.

Źródło tekstu: Jerzy Kwaczyński, PTTK O/Żyrardów

LOT MZ, 06.2015 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego