FanPage FacebookKanał YouTube

VIII edycja Konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło VIII edycję Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca.

VIII edycja Konkursu Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich„Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” to prestiżowy konkurs, w którym nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia z zakresu turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 1300 projektodawców.

Tegoroczna edycja konkursu będzie okazją do podsumowania kończącej się perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Wyróżnione i nagrodzone projekty są przykładami dobrze zainwestowanych funduszy europejskich.

W tym roku chcemy serdecznie zachęcić do zgłaszania projektów w nowych kategoriach tj. turystyka mobilna i wirtualna, kultura i sztuka, miejsce przyjazne rodzinie, edukacja.

 Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:

  • Rewitalizacja - wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji,
  • Obiekt turystyczny - np. muzeum, hotel, zamek, pałac, zajazd, centrum kongresowe, skansen, obiekt sakralny itp.,
  • Turystyka mobilna i wirtualna - usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet, np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne, e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki, itp.,
  • Turystyka aktywna - np. ścieżka rowerowa, szlak wodny, szlak turystyczny, obiekt sportowo-rekreacyjny,
  • Kultura i sztuka - instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym,
  • Miejsce przyjazne rodzinie - np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej,
  • Edukacja - np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne.

Laureaci otrzymają statuetkę „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablicę pamiątkową oraz dyplom, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne. Wszystkie projekty nominowane do nagrody zostaną zaprezentowane w okolicznościowym albumie oraz znajdą się w przewodniku turystycznym „Śladem Funduszy Europejskich”. Najlepsze projekty poznamy podczas uroczystej konferencji organizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań
tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103, 104), tel. kom: 605 517 004, 605 517 009
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 3 czerwca br. Zapraszamy do udziału!


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego