FanPage FacebookKanał YouTube

Kto uwolni Filipa de Girarda?

"Bez Filipa de Girarda nie dojdzie do podpisania aktu utworzenia fabryki, produkcja wyrobów lnianych nie ruszy, a miasto Żyrardów nigdy nie powstanie…" Rozpocznijcie przygodę i zaufajcie swojej intuicji! Już 30 maja 2015 r. o godz. 17:00 w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie rozpocznie się gra miejska pt. "Porwano Filipa de Girarda - poszukiwania skarbu Żyrardowa", która organizowana jest przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego. Połączenie interaktywnej zabawy, sfery tajemniczości, zagadek i poszukiwań zabierze uczestników gry w wyjątkową podróż po Żyrardowie, w której będzie liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. Na zgłoszenia 4-osobowych drużyn organizatorzy czekają do 28 maja br. Pomóżcie uratować inżyniera i ocalcie swoje Miasto!

Gra miejska Porwano Filipa de Girarda - poszukiwania skarbu Żyrardowa organizowana jest przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza ZachodniegoGra miejska jest połączeniem gier internetowych, happeningów oraz interaktywnej zabawy ulicznej, w której uczestnicy mogą poznać historię Miasta, jego architekturę i walory turystyczne, a także postacie z nim związane. Ulice miasta stają się planszą do gry, a zespoły poprzez umieszczenie fabuły w realiach historycznych, „wchodzą” w klimat miasta, rozwiązując zagadki i zadania. W grach miejskich liczy się szybkość, wiedza, kojarzenie faktów, praca zespołowa oraz orientacja w terenie.

Pomysł Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego na przeprowadzenie gry miejskiej w Żyrardowie, w której główną rolę odegra Filip de Girard, twórca mechanicznej metody przędzenia lnu, zbiegł się z tegorocznymi obchodami 240 rocznicy urodzin i 170 rocznicy śmierci inżyniera. Rozpoczęcie i zakończenie gry odbędzie się 30 maja 2015 r. w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (start godz. 17:00; finał godz. 20:00). Tło fabularne wprowadzi graczy w świat historii i początków budowy Fabryki Wyrobów Lnianych w Żyrardowie...

"Jest rok 1829. Wspólnicy - Henryk Łubieński, Józef Lubowidzki, Karol Scholtz oraz Jan i Tomasz Łubieńscy postanawiają powołać Spółkę Akcyjną „Karol Scholtz i Współka” oraz rozpocząć budowę wielkiej inwestycji przemysłowej – Fabryki Wyrobów Lniarskich, która zostanie uruchomiona na terenach Rudy Guzowskiej (dzisiejszego Żyrardowa). W tym celu do Królestwa Polskiego ściągają Filipa de Girarda - twórcę mechanicznej metody uzyskiwania przędzy lnianej, który… po drodze zostaje porwany przez rabusiów. Porywacze chcą wykupu – za życie wynalazcy żądają skarbu, którego dotychczas nikt nie znalazł… Bez Filipa de Girarda, który miał zostać dyrektorem technicznym nowo powstającego zakładu oraz bez jego wynalazku nie dojdzie do podpisania aktu utworzenia fabryki, produkcja wyrobów lnianych nie ruszy, a miasto Żyrardów nigdy nie powstanie…"

Konkurs grantowy Tu mieszkam, tu zmieniam organizowany jest przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

Gra miejska "Porwano Filipa de Girarda -..." dedykowana jest przede wszystkim młodzieży (warunek ukończenia 13 lat), jak i osobom dorosłym, które w zabawowy, interaktywny sposób chciałyby odkryć na nowo poprzemysłowe tradycje Żyrardowa. Zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy gry, rozszyfrowanie wskazówek i odnalezienie dziesięciu punktów kontrolnych ukrytych na terenie osady fabrycznej w Żyrardowie. Każdy punkt kontrolny będzie strzegł obrońca skarbu, z którym grupa będzie musiała stoczyć pojedynek na wiedzę, zręczność, itp. W przypadku prawidłowego wykonania powierzonego zadania, drużyna otrzyma część skarbu oraz kolejną wskazówkę do odnalezienia następnej stacji. Grupa, która w wyznaczonym czasie przejdzie całą trasę, zbierze największą ilość skarbu spośród wszystkich uczestniczących w grze drużyn oraz przekaże go rabusiom, uwolni Filipa de Girarda i wygra grę. Udział w grze będzie bezpłatny, dla zwycięzców zostaną przygotowane nagrody, a dla pozostałych uczestników upominki.

Osoby chętne do udziału w grze mogą zgłaszać się w 4-osobowch zespołach, przy czym w każdej drużynie musi uczestniczyć min. jedna osoba dorosła. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 28 maja br. (tel. 535 924 888, biuro@lotmz.org). O zakwalifikowaniu się zespołów decyduje kolejność zgłoszeń (przewidziano udział 24 osób = 6 grup).

Projekt pt. „Gra miejska. Porwano Filipa de Girarda – poszukiwania skarbu Żyrardowa” złożony przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” Banku Zachodniego WBK, spośród niespełna 3000 zgłoszeń znalazł się w zwycięskiej grupie 247 pomysłów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Celem gry jest aktywizacja mieszkańców, pogłębienie więzi lokalnych i tożsamości lokalnej oraz zwiększenie wzorców obywatelskich poprzez edukację historyczną i upowszechnianie znajomości dziedzictwa poprzemysłowego w myśl „nauka poprzez zabawę”.

Partnerami projektu są Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz Stowarzyszenie Fabryka Feniksa.

Gra miejska Porwano Filipa de Girarda - poszukiwania skarbu Żyrardowa odbędzie się 30 maja 2015 r. w Żyrardowie


REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„PORWANO FILIPA DE GIRARDA – POSZUKIWANIA SKARBU ŻYRARDOWA”

 

§1. Organizatorzy

 1. Organizatorem gry miejskiej „Porwano Filipa de Girarda – poszukiwania skarbu Żyrardowa” (dalej zwanej „Grą”) jest Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45 lok. 201, 96-300 Żyrardów, tel. 535 924 888, e-mail: biuro@lotmz.org.
 2. Gra realizowana jest w ramach grantu otrzymanego w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

§2. Miejsce i termin

 1. Gra miejska zostanie przeprowadzona 30 maja 2015 r. na terenie osady fabrycznej w Żyrardowie.
 2. Gra rozpocznie się w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie o godz. 17:00, a zakończy o godz. 20:00. W tym czasie wszystkie zespoły powinny udać się na miejsce finału (w miejsce rozpoczęcia gry).
 3. Czas przejścia trasy wynosi ok. 2 godzin.

§3. Uczestnicy Gry

 1. Uczestnikiem Gry (zwanym dalej „Graczem” lub „Uczestnikiem”) może być osoba powyżej 13. roku życia.
 2. Uczestnicy biorą udział w Grze zespołowo, w sześciu 4-osobowych grupach, przy czym w każdej grupie musi uczestniczyć minimum jedna osoba dorosła.
 3. Osoby niepełnoletnie, które chcą wziąć udział w grze wraz ze zgłoszeniem muszą przedstawić Organizatorowi zgodę od rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie się 4-osobowej grupy do Organizatora (telefonicznie lub mailowo). O zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń zespołów. Każdy z zespołów otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 maja 2015 r. wyłącznie telefonicznie (535 924 888) lub za pomocą poczty elektronicznej (biuro@lotmz.org).
 5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze, Uczestnik wyraża zgodę na:
  a)  wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie,
  b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883), opublikowanie na stronach internetowych (włącznie z portalami społecznościowymi) wizerunku Uczestników, a także imion i nazwisk zwycięzców Gry.
 6. Łączenie się poszczególnych grup i wykonywanie zadań wspólnie przez dwie lub więcej grup jest zabronione.
 7. Uczestnik nie może znajdować się pod wpływem używek czy innego rodzaju środków odurzających oraz powinien mieć odpowiedni stan fizyczny, psychiczny, który pozwoli mu na pełne uczestnictwo w Grze.
 8. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej.
 9. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty), a także (w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.
 10. Organizator zapewnia Graczom zestaw gadżetów (oznaczenie każdej drużyny, długopisy, notesy oraz ulotkę informacyjną z miejscem na pieczątki). 

§4. Zasady Gry 

 1. Gra polega na przejściu przez Uczestników trasy, odgadywaniu wskazówek, odnalezieniu dziesięciu punktów kontrolnych, rozwiązaniu zadań powierzonych przez tzw. obrońców skarbu oraz zdobyciu skarbu, ktory pozwoli uwolnić Filipa de Girarda. Szczegółowe wskazówki zostaną podane Graczom w momencie rozpoczęcia gry.
 2. Uczestnicy w trakcie Gry mogą poruszać się tylko pieszo.
 3. Na starcie każda drużyna otrzyma zestaw gadżetów (oznaczenie grupy, notes, długopis i ulotkę z mapą oraz jedną wskazówkę do odnalezienia pierwszego punktu kontrolnego).
 4. Na każdym punkcie kontrolnym będzie znajdował się tzw. obrońca skarbu, który potwierdzi dotarcie do stacji poprzez odbicie pieczęci na ulotce.
 5. W punktach kontrolnych każda drużyna będzie miała za zadanie stoczyć pojedynek z obrońcą skarbu, czyli wykonać powierzone przez niego zadanie. Zadania będą dotyczyły wiedzy nt. historii Żyrardowa, Zakładów Lniarskich, najważniejszych postaci związanych z fabryką, itp.
 6. W każdym punkcie kontrolnym drużyna jest zobowiązana do zrobienia sobie zdjęcia z obrońcą skarbu (z wykorzystaniem np. telefonu komórkowego).
 7. Za każde dobrze wykonane zadanie, w zależności od stopnia jego poprawności, Gracze otrzymają część skarbu oraz wskazówkę do odnalezienia kolejnego punktu kontrolnego. Wykonanie poprawnie wszystkich zadań na dziesięciu stacjach pozwoli na zebranie całego skarbu.
 8. Zadania przy poszczególnych punktach kontrolnych muszą być wykonywane w obecności wszystkich Uczestników danego zespołu. W przypadku rozdzielenia się grupy i poszukiwaniu poszczególnych stacji w tym samym czasie, drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
 9. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie telefonu komórkowego z możliwością wykonania połączenia.
 10. Uczestnikom przysługuje prawo skontaktowania się telefonicznie z Organizatorem w trakcie Gry w przypadku problemów z odnalezieniem punktów kontrolnych po upływie połowy czasu przeznaczonego na pokonanie całej trasy.
 11. W przypadku naruszenia regulaminu przez Uczestnika Gry, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Organizatorzy mają prawo wykluczyć zespół z Gry.

§5. Zwycięzcy i nagrody

 1. Zwycięzcą Gry zostaje ta grupa (cztery osoby), która przejdzie całą trasę w wyznaczonych czasie, zbierze jak największa ilość skarbu, przekaże go rabusiom oraz uwolni Filipa de Girarda.
 2. Nagrody zostaną wręczonego po zakończeniu Gry. Nagrodę wręczy przedstawiciel Organizatora oraz Dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK w Żyrardowie.
 3. Dla zwycięskiej drużyny przewiduje się dyplomy oraz komplet nagród o wartości 400 zł.
 4. Pozostali Uczestnicy Gry otrzymają dyplomy i upominki.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Gry dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.turystycznemazowsze.pl oraz na profilu Turystyczne Mazowsze Zachodnie na Facebook’u.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.


LOT MZ, dn. 14 maj 2015 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego