FanPage FacebookKanał YouTube

EkoTurystyka. Bezpłatne szkolenia dla branży turystycznej

Pod koniec marca 2015 r. rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla branży turystycznej w projekcie EkoTurystyka, który jest wpółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada realizacją SZKOLEŃ oraz DORADZTWA dla przedsiębiorców z branży turystycznej w zakresie rozwiązań ekoenrgetycznych i ekologicznych. Uczestnictwo w nim pozwala nie tylko poszerzyć swoją wiedzę  w tym zakresie, ale również wdrożyć konkretne rozwiązania, które mogę się przyczynić do ograniczenia kosztów działalności.

Projekt EkoTurystyka dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw branży turystycznej poprzez działania w obszarze ekologii. Projekt zakłada realizacje 2 dniowego szkolenia z zakresu rozwiązań ekologicznych oraz ekoenrgetycznych, jak również indywidulanego doradztwa. Do projektu zapraszane są przedsiębiorstwa z branży turystycznej i rekreacyjnej: hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki, itp.

Program szkoleń obejmuje:

- Prawo w zakresie ochrony środowiska, obowiązki firm,
- Energia (minimalizacja zużycia energii, alternatywne źródła energii i możliwość ich zastosowania,
- Energia słoneczne, wiatrowa, wodna, ziemna, biomasa),
- Systemy grzewcze, elektryczne oparte na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach,
- Zaopatrzenie w wodę,
- Gospodarka odpadami,
- Ekoturystyka (fotosafari, birdwatching, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, dobre praktyki),
- Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
- Analiza finansowa działań proekologicznych i możliwości dofinansowania działań ekologicznych,
- Ochrona środowiska a proces inwestycyjny

Terminy szkoleń:

Szkolenia w ramach projektu EkoTurystyka odbędą się w marcu i kwietniu 2015 r.

Zakres doradztwa obejmuje:

- Pierwsze indywidualne doradztwo (6 godzin na przedsiębiorstwo - przeprowadzone będzie w siedzibie firmy dla tych uczestników, którzy przeszli szkolenie z rozwiązań „Ekologicznych i ekoenergetyczne” w przedsiębiorstwach turystycznych. Podczas doradztwa uczestnicy będą wdrażać uzyskaną wiedzę szkoleniową w praktyce. Uczestnicy przygotują Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych (zawiera opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić takie działania oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności planu po jego zakończeniu). Po zrealizowaniu doradztwa sporządzony zostanie raport z udzielonej usługi i zostanie dopracowany Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych, który powinien zostać zatwierdzony przez kierownictwo firmy.

- Drugie indywidualne doradztwo (3 godziny doradztwa na przedsiębiorstwo) – po pozytywnej ocenie, wizyta kończy się uzyskaniem certyfikatu „EKOTURYSTYKA”. Podczas pierwszej wizyty doradcy zostanie zbudowany standard określający warunki z zakresu stosowania rozwiązań proekologicznych dla firmy. Doradztwo będzie dotyczyło przeprowadzenia audytu energetycznego i weryfikacji wdrożonych rozwiązań, a więc jeżeli firma spełni standard i założenia Planu Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych otrzyma certyfikat „EKOTURYSTYKA”.

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Przedsiębiorstwo zgłaszające się do projektu otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. W ramach projektu „EKOTURYSTYKA” przewiduje się zwrot kosztów dojazdu do miejscowości w której odbywa się szkolenie dla Uczestników Projektu. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie można otrzymać na podstawie wykorzystanych biletów lub na podstawie oświadczeń dotyczących wykorzystania samochodu prywatnego na ten cel. Koszty dojazdu na szkolenie są zwracane do wysokości orientacyjnej ceny biletów PKP w klasie 2 na danej trasie, niezależnie od wykorzystanego środka transportu.

Miejsce szkolenia:

HOTEL VILLA BALTICA
Ul. Emili Plater 1
81-777 Sopot
www.villabaltica.pl 

Szkolenia w projekcie EkoTurystyka odbędą się w Sopocie.

Zgłoszenia:

Joanna Michewicz
j.michewicz@pegazgroup.pl
tel. +48 58 555 19 27
kom. + 48 733 150 637

Informacje o projekcie:

Kamila Górecka k.gorecka@pegazgroup.pl, 665 34 00 05
Magdalena Szalla m.szalla@pegazgroup.pl, 665 34 00 06

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla branży turystycznej i rekreacyjnej w ramach projektu EkoTurystyka.

LOT MZ, dn. 18.03.2015 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego