FanPage FacebookKanał YouTube

Pracownicy Zakładów Lniarskich w Zyrardowie pilnie poszukiwani!

W ramach realizacji projektu „Wirtualne Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie” Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego pilnie poszukuje pracowników dawnych Zakładów Lniarskich, którzy zgodzą się na przeprowadzenie krótkich wywiadów na temat pracy w fabryce. Ze względu na brak możliwości ponownego uruchomienia zakładów włókienniczych w Żyrardowie, jest to ostatni moment na utrwalenie wspomnień, które mogą być nośnikiem relacji i bardzo cennym materiałem dla potomków.

Osada fabryczna w ŻyrardowieUruchomienie Wirtualnego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, które będzie istniało jedynie w cyberprzestrzeni w postaci strony internetowej www.muzeumlniarstwa.pl, trwa już od początku maja br. Oprócz informacji związanych z rozwojem fabryki w poszczególnych jej okresach, etapami produkcji wyrobów lnianych oraz biografiami najważniejszych osób związanych z zakładami, organizatorom projektu zależy na uchwyceniu wspomnień pracowników dawnych Zakładów Lniarskich, które zostaną nagrane do odsłuchu, spisane oraz zamieszczone na portalu wirtualnego muzeum.

W tym celu Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego – pomysłodawca i organizator Wirtualnego Muzeum Lniarstwa – poszukuje byłych pracowników poszczególnych oddziałów Zakładów Lniarskich (zarówno robotników, jak i osób zajmujących wyższe kierownicze stanowiska), które wyrażą zgodę na przeprowadzenie z nimi wywiadu. Zapraszane są również osoby, których rodzina (dziadkowie, rodzice, rodzeństwo) pracowała w fabryce, a którzy chcieliby podzielić się częścią wspomnień. Pytania będą dotyczyły głównie pochodzenia rozmówcy i jego rodziny, warunków życia codziennego w okresie dzieciństwa, podjęcia pracy w żyrardowskiej fabryce, warunków pracy, zajmowanych stanowisk, relacji między pracownikami, itp. Wywiady zostaną przeprowadzone w terminie do połowy sierpnia 2014 roku przez dziennikarkę Annę Wrzesień w dogodnym dla rozmówcy miejscu.

Osoby, które zechcą pomóc w realizacji Wirtualnego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, proszone są o kontakt z Panią Dagmarą Fiszer – Dyrektor Biura LOT MZ, tel. 535 924 888, e-mail: d.fiszer@lotmz.org.

Dodatkowo organizator poszukuje osób posiadających różne pamiątki związane z fabryką (albumy, zdjęcia, itp.), którzy zgodzą się przekazać je w formie do zeskanowania i umieszczenia na portalu. W tym celu prosimy kontaktować się z Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego e-mail biuro@lotmz.org.

Projekt „Wirtualne Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie” dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. 


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego