FanPage FacebookKanał YouTube

Podpisano umowe w sprawie utworzenia Wirtualnego Muzeum Lniarstwa w Zyrardowie

Wirtualne Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie powstanie już na jesieni br. Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego, która jest pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia, podpisała z Muzeum Historii Polski umowę w sprawie dofinansowania na kwotę 22 000 zł projektu pt. „Wirtualne Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie” w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”. Prace przygotowawcze, trwające od początku maja 2014 r., zakończyły się opracowaniem założeń funkcjonalnych wirtualnego muzeum, które będzie funkcjonowało w postaci portalu internetowego.

Osada Fabryczna w Żyrardowie uznana jest za pomnik historii Polski.

Wirtualne Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie będzie istniało jedynie w cyberprzestrzeni w postaci strony internetowej www.muzeumlniarstwa.pl. Będzie to nowoczesny portal przygotowany na zasadach licencji Creative Commons 3.0 Polska – licencji wolnych CC-BY, która pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Oznacza to, że zamieszczone na portalu informacje/zdjęcia będą mogły być wykorzystywane przez internautów przy poszanowaniu osobistych praw autorskich. Wirtualne Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie będzie jednym z pierwszych portali na Mazowszu, które zostanie dostosowane do osób korzystających z programów czytających.

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego jest pomysłodawcą i realizatorem Wirtualnego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.„Przygotowanie tego portalu jest dla nas pewnym wyzwaniem, ponieważ oprócz opracowania ciekawej szaty graficznej oraz rzetelnej od strony merytorycznej treści portalu, będziemy go dostosowywać do osób niepełnosprawnych – niewidomych i słabo widzących. Obecnie trwają prace nad opracowaniem logo Wirtualnego Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie oraz wizualizacji strony internetowej.– mówi Dagmara Fiszer, Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego, Koordynator Projektu.

Budynki pofabryczne Zakładów Lniarskich w Żyrardowie.

Na portalu zostaną zamieszczone wszelkie informacje dotyczące działalności jednej z najpotężniejszych fabryk lniarskich w Europie – Zakładów Lniarskich w Żyrardowie, które dały początek przyszłemu Miastu Żyrardów. W postaci nowoczesnej strony internetowej, wirtualne muzeum będzie przybliżało mieszkańcom i turystom historie fabryki, jej rozwój i etapy produkcji.

Podstawowym elementem portalu będzie mapa układu budynków dawnych Zakładów Lniarskich. Na jej podstawie każdy odwiedzający wirtualne muzeum dowie się jak wyglądał cały etap produkcji wyrobów lnianych, gdzie znajdowały się poszczególne działy zakładów, na jakich maszynach pracowano, jakie produkty wytwarzano i gdzie je później dystrybuowano. Jednym z elementów portalu będą zamieszczone biografie znanych osobistości związanych z funkcjonowaniem fabryki oraz informacje dotyczące codziennego życia robotników. Oczywiście swoje miejsce w wirtualnym muzeum zajmie historia żyrardowskich szpularek wraz z filmem „Strajk Szpularek – Historia Prawdziwa”, w którego produkcję włączyła się także Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego.

W ramach programu operacyjnego Patriotyzm Jutra 2014 Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego otrzymała dofinansowanie na projekt Wirtualne Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.Istotnym elementem będą również zamieszczone wywiady (tekst oraz nagranie do odsłuchania) przeprowadzone z osobami, które pracowały w zakładach, a także różne pamiątki związane z fabryką (zeskanowane zdjęcia, przedmioty, itd.). Z tego też względu każdy kto posiada różne zdjęcia, albumy, itd. może skontaktować się z Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego (biuro@lotmz.org) i przekazać je w formie cyfrowej lub do zeskanowania i umieszczenia na portalu. 

Logo Muzeum Historii Polski w Warszawie.Ogólnopolski program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2006 r., a przez Muzeum Historii Polski od 2009 r. Głównym jego celem jest wspieranie nowatorskich i oryginalnych inicjatyw, twórczych działalności podejmowanych na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej oraz obywatelskiej, związanej z upamiętnianiem wydarzeń i postaci odgrywających istotną rolę w dziejach kraju. W obecnej edycji konkursu dotacje otrzymało 107 projektów na łączną kwotę 2 mln złotych, przyznanych każdemu w zakresie od 5 tys. do 30 tys. złotych. Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego zajęła 31. Miejsce i uzyskała dofinansowanie w wysokości 22 000 zł. 


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego