FanPage FacebookKanał YouTube

Badania ruchu turystycznego na Mazowszu Zachodnim rozpoczęte!

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie rozpoczęła na początku maja br. badania przyjazdowego ruchu turystycznego w regionie. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa prowadzona na obszarze Mazowsza Zachodniego, która ma być początkiem systemu permanentnego monitoringu. Tegoroczny cykl badań będzie prowadzony w sezonie letnim, w okresie od 01 maja do 30 września 2014 r.

Osada fabryczna w Żyrardowie to główna atrakcja Mazowsza Zachodniego.

Atrakcyjność turystyczna Mazowsza Zachodniego oraz liczba odwiedzających region turystów zauważalnie zwiększa się, przede wszystkim dzięki głównym jego atrakcjom i produktom turystycznym - unikatowej osadzie fabrycznej w Żyrardowie oraz Termom Mszczonów. Preferencje i potrzeby turystów zmieniają się niestety dość szybko, dlatego tak ważne jest ich obserwowanie oraz dostosowywanie odpowiedniej oferty.

Widok na lofty w Żyrardowie.

Inicjatorem badań na Mazowszu Zachodnim jest Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego, której jednym z celów statutowych jest właśnie prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki. Jak podaje Dagmara Fiszer - Dyrektor Biura LOT MZ pomysł rozpoczęcia badań pojawił się już rok temu, jednak dopiero teraz został on zrealizowany. Prowadzone badania oparte są na kwestionariuszu ankiety, skierowanym do wszystkich odwiedzających jednodniowych oraz turystów, którzy skorzystali w regionie min. z jednego noclegu - zarówno podróżujących indywidualnie, jak i grupowo. Goście odwiedzający region w celach turystycznych, mogą wziąć udział w badaniu dobrowolnie, wypełniając kwestionariusz jednokrotnie podczas każdego z pobytów na Mazowszu Zachodnim ww. okresie.

„Otrzymane wyniki badań pozwolą nam określić przede wszystkim profil turysty, a także oszacować strukturę przyjazdowego ruchu turystycznego. Określimy m.in. cel, w jakim  turysta przyjechał, długość jego pobytu w regionie, rodzaj wykorzystanego obiektu zakwaterowania czy środka transportu, z jakiego skorzystał.” - mówi Dagmara Fiszer, Dyrektor Biura LOT MZ. „Na podstawie opracowanych wyników dowiemy się również, jaki jest wizerunek turystyczny regionu w opinii podróżujących oraz będziemy mogli wskazać najpopularniejsze atrakcje i produkty turystyczne Mazowsza Zachodniego.” – dodaje.

Kompleks Termalnych we Mszczonowie jest gotowym i skomercjalizowanym produktem turystycznym. Działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego obejmuje siedem gmin: Miasto Żyrardów, Miasto i Gminę Grodzisk Mazowiecki, Miasto i Gminę Mszczonów oraz Gminy: Żabia Wola, Radziejowice, Wiskitki i Puszcza Mariańska. Z tego też względu wytypowane do badań punkty-obiekty, w których będą ankietowani turyści, są zlokalizowane na terenie większości z tych gmin. Priorytetowo potraktowano Miasto Żyrardów, który jest najczęściej promowany jako główna atrakcja turystyczna Mazowsza Zachodniego. Z tego też względu usytuowano na jego terenie najwięcej takich miejsc.

Punktami badawczymi, które przyłączyły się do badań,  są:

  • Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, ul. K. Dittricha 1;
  • Hotel Aqua*** w Żyrardowie, ul. S. Jodłowskiego 25/27;
  • Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Żyrardowie mieszczące się w budynku Resursy, ul. 1 Maja 45;
  • Punkt Informacji Turystycznej w Kompleksie Basenów Termalnych we Mszczonowie, ul. Warszawska 52;
  • Hotel Panorama*** we Mszczonowie, ul. Tarczyńska 109;
  • Hotel Afrodyta**** w Radziejowicach, ul. Letniskowa 4a, Tartak Brzózki;
  • Willa Radogoszcz w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sienkiewicza 31;
  • Muzeum Żaby znajdujące się w Domu Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27.

Lokalna Organizacja Turystyczna zamierza w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę w celu podjęcia odpowiednich działań w opracowaniu oferty turystycznej, która będzie zgodna z oczekiwaniami gości. Z całą pewności pozwoli to wpłynąć efektywnie na poprawę atrakcyjności turystycznego Mazowsza Zachodniego.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego