FanPage FacebookKanał YouTube

Rusza konkurs Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2013

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego oraz redakcja „Życie Żyrardowa” ogłosili V edycję konkursu „Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2013”, której głównym celem jest promowanie osób istotnie wpływających na popularyzację sportu i turystyki, życie kulturalne, rozwój potencjału gospodarczego oraz aktywizację lokalnej społeczności na terenie powiatu żyrardowskiego. Aktualnie trwa I etap – zgłaszanie kandydatów.

Jerzy Kwaczyński - Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2012

W dotychczasowych edycjach laureatami konkursu byli członkowie Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego: Prezes LOT MZ - Jacek Czubak, Wiceprezes LOT MZ – Bogusław Nietrzebka, natomiast Człowiekiem Ziemi Żyrardowskiego AD 2012 został Wiceprezes LOT MZ - Jerzy Kwaczyński.

Do 9 kwietnia 2014 r. można zgłaszać kandydatów w czterech kategoriach:

- kultura i oświata,
- sport,
- biznes,
- życie publiczne,

poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://www.powiat-zyrardowski.pl/redir,index?wiecej=711&wiecej_news=1, przesłania go pocztą lub złożenia osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45 lok. 201 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej promocja@powiat-zyrardowski.pl.

Następnie Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą osoby pełniące niegdyś funkcję przewodniczącego samorządu lub starosty oraz przedstawiciel Życia Żyrardowa, wybiorą po pięć nominowanych osób w poszczególnych kategoriach – łącznie 20 osób. Na poszczególnych kandydatów będzie można głosować drogą sms-ową lub poprzez wypełnienie odpowiedniego kuponu wydrukowanego na łamach „Życia Żyrardowa”. Istotną zmianą w porównaniu z dotychczasowymi edycjami jest brak podziału na kategorię w drugim etapie – zwycięzcą oraz laureatami zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę głosów bez względu na kategorię, do której zostali zgłoszeni. Osoba, która uzyska najwięcej głosów otrzyma tytuł „Człowieka Ziemi Żyrardowskiego AD 2013” oraz „Złote Wrzeciono”.

Czy w tegorocznej edycji kolejny członek Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego zostanie uhonorowany wrzecionem??? Zgłaszajcie swoje kandydatury i głosujcie!

Gala konkursu Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2012

LOT MZ, 13.03.2014 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego