FanPage FacebookKanał YouTube

Turystyczna Karta narzędziem promocji regionu

W najnowszym wydaniu prestiżowego magazynu Travel Trade Gazette Central Europe z lipca 2013 r. ukazał się artykuł nt. Turystycznej Karty Mazowsza Zachodniego jako narzędzia promocji regionu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie 26 wydania "WEEKENDY" na http://www.ttg.com.pl/. Przypominamy, że TTG Central Europe objął Patronat Medialny nad naszym przedsięwzięciem.

TTG CE jest pierwszym magazynem branży turystycznej z 1992 r., który należy do światowej rodziny TTG - Travel Trade Gazette. Misją redakcji wydawnictwa jest przekazywanie informacji o aktualnych tendencjach zachodzących w dziedzinie turystyki przedstawicielom tej branży oraz czytelnikom indywidualnym.

 

W najnowszym wydaniu TTG Central Europe

Poniżej przedstawiamy tekst zawarty w artykule:

"

Turystyczna Karta narzędziem promocji regionu

 

Fenomen zniżek, kart lojalnościowych i rabatów obejmuje cały rynek, także rynek usług turystycznych. Wiele europejskich miast i regionów w trosce o zwiększenie konkurencyjności stosuje zniżkowe karty turystyczne, które uprawniają do korzystania z rabatów w różnych punktach usługowych i atrakcjach turystycznych.

System polskich Kart Turysty dotychczas używany był jako narzędzie promocji miejsca głównie przez aglomeracje (Kraków, Poznań, Trójmiasto, Szczecin).

Swoistym precedensem wśród tego sytemu jest funkcjonująca Turystyczna Karta Mazowsza Zachodniego, która wychodzi poza granice miasta przyjmując charakter regionalny.

W dobie globalizacji oraz gospodarki rynkowej, zarówno skomercjalizowane przedsiębiorstwa, jak i poszczególne obszary (miasta/regiony), zaczęły stale rywalizować ze sobą o nowego klienta - także turystę. W celu zbudowania pozytywnego wizerunku, wyraźnej marki i uzyskania przewagi konkurencyjnej oferują jak najwięcej korzyści określonym segmentom rynku. W przypadku turystyki jednym z takich narzędzi jest system kart turystycznych, które odgrywają coraz większe znaczenie w promocji poszczególnych obszarów. Idea ich tworzenia została przeniesiona do Polski i zapoczątkowana w 2000 r. przez Kraków, a następnie rozwijana w innych miastach o wysokiej atrakcyjności turystycznej i bogatych walorach kulturowych.

Pewną odmianą i nową propozycją wyjścia poza dotychczasowe granice administracyjne miast jest wprowadzenie karty turystycznej o zasięgu regionalnym, którą zaproponowała Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego. Na obszarze Mazowsza Zachodniego nie ma ani gór, ani morza, ani takich walorów, jakie posiada Warszawa, Kraków czy Wrocław. Istnieje natomiast rozproszony potencjał, który drzemie w różnych miejscowościach o bogatej tożsamości kulturowej (np. osada fabryczna w Żyrardowie uznana za pomnik historii, „Najlepszy Produkt Turystyczny 2010”, „Najlepszą Europejską Destynację Turystyczną EDEN 2011”).

Turystyczna Karta Mazowsza Zachodniego obejmuje ponad 100 zniżek na usługi noclegowe, gastronomiczne, muzea, itp., które oferowane są głównie w Mieście Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Pruszków, a także w okolicznych gminach. Jest ona pewnym magnesem przyciągającym nowych klientów, jak również elementem tworzenia programu lojalnościowego. Turyści korzystający z karty mogą zaoszczędzić czas i pieniądze oraz przede wszystkim zaplanować podróż na obszarze recepcji turystycznej wykorzystując dostępne rabaty na główne atrakcje danej destynacji. Przykładowo, wybierając się w weekendową podróż po Mazowszu Zachodnim, para turystów może zaoszczędzić ponad 200 zł (korzystając ze zniżek każdorazowo otrzyma np. na nocleg w pokoju 2-os. – druga osoba GRATIS, 10% zniżki w restauracjach, 50% rabatu na kawę, 50% na bilet do muzeum, 40% na taxi, 20% rabatu na baseny termalne, 10% na grotę solną).

Oprócz typowo turystycznych obiektów, karta honorowana jest również przez szereg innych usługodawców - taksówkarskich, fryzjerskich, itp., co stanowi dodatkową motywację do większej aktywności dla mieszkańców tego obszaru (kino, kluby fitness, kurs tańca, itd.). Biorąc pod uwagę znacznie dłuższy okres dostępności tych zniżek (1,5  roku), w porównaniu z kilku- lub 30-dniowymi kartami miejskimi, zaproponowanie różnych form spędzenia czasu wolnego poza domem po niższej cenie z całą pewnością wygeneruje oszczędności, a także co ważniejsze wpłynie na wzrost poziomu świadomości i tożsamości lokalnej wśród mieszkańców.

Funkcjonowanie zniżkowej karty w regionie daje również możliwość budowania platformy współpracy wielu autonomicznych i niezależnych podmiotów gospodarczych z różnych gmin, integracji środowiska branżowego oraz stworzenia sieci wzajemnej reklamy. Zintegrowanie działań w turystyce zaczyna odgrywać jedną z kluczowych ról w rozwoju pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i całego regionu. Z tego względu, budowana poprzez system kart lojalnościowych sieć powiązań, służy realizacji wspólnych celów wywołując tym samym efekt synergii.

Wykorzystanie turystycznej karty w regionie niesie ze sobą korzyści zarówno dla turystów, jak i mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. Będąc narzędziem marketingowym, promuje atrakcje turystyczne, podnosi konkurencyjność regionu oraz buduje jego pozytywny wizerunek. Daje także szansę na zaktywizowanie obszarów strukturalnie słabszych oraz służy rozwoju lokalnemu.

Więcej informacji nt. Turystycznej Karty Mazowsza Zachodniego można znaleźć na www.karta.turystycznemazowsze.pl.

Dagmara Fiszer"

 

Dagmara Fiszer, Turystyczna Karta narzędziem promocji regionu [w:] Travel Trade Gazette Central Europe, Weekendy, Nr 7 (241/2013), s. 26.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego