FanPage FacebookKanał YouTube

Zespół Starej Przędzalni w Żyrardowie nagrodzony!

W konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2013” w kategorii  specjalnej "architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki" wygrał Zespół „Starej Przędzalni” w Żyrardowie. Nagroda została przyznana za szeroki zakres prac konserwatorskich, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych w zespole dawnych Zakładów Lniarskich w Żyrardowie, przeprowadzonych z poszanowaniem autentyzmu i charakteru zabytków poprzemysłowych.

Widok na Starą Przędzalnię w Żyrardowie z Placu Jana Pawła II.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18 kwietnia br. w kaplicy św. Karola Boromeusza w Muzeum w Łowiczu podczas gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Łowiczu, których organizatorem był Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz ze Starostwem Łowickim i Miastem Łowicz.

Zespół „Starej Przędzalni” składa się z trzech przylegających do siebie budynków. Najstarszy z nich - pięciopiętrowy budynek został wzniesiony w 1833 r. według projektu architekta Jana Jakuba Gaya, a następnie wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany po zniszczeniach wojennych i zmodernizowany po 1945 r. Obiekt połączony jest krytym pomostem z usytuowaną obok Nową Przędzalnią.  W latach 2005-2009 poddany był rewitalizacji pod funkcję mieszkalno - usługową. Obecnie Stara Przędzalnia przeznaczona jest na lofty oraz punkty handlowo-usługowe.

Budynek dawnej Resursy został wyróżniony w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2013”.Kolejnym sukcesem jest wyróżnienie budynku Resursy w kategorii „Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu". Dawna resursa była placówką kulturalną urządzoną na wzór klubów angielskich, która została zbudowana w latach 70-tych XIX w. Od 1888 r. była siedzibą Zrzeszenia Urzędników Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich. Odbywały się tu m.in. przedstawienia teatralne, odczyty i zabawy okolicznościowe. W sali balowej zachowano barwne malowidła ścienne. Obiekt był przebudowywany w roku 1899 oraz na przełomie 1905 i 1906 r. Obok znajduje się budynek dawnej kręgielni, gdzie miał siedzibę założony w 1885 r. ekskluzywny Klub Kręglarski „Kamm”. Resursa z kręgielnią zostały poddane rewitalizacji w roku 2011 i przeznaczone na cele kulturalno-rozrywkowe. W Resursie działa również Centrum Informacji Turystycznej.

Nagrody w pozostałych kategoriach otrzymali:

  • Dwór w zespole dworsko-parkowym w Łękach Górnych - w kategorii" Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu”;
  • Zespół pałacowo-parkowy w Żmigrodzie - w kategorii "Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)";
  • Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej, obecnie Ośrodek Spotkania Kultur - w kategorii "Adaptacja obiektów zabytkowych";
  • Kościół filialny Świętej Anny w Brzezinach - w kategorii specjalnej "Architektura i konstrukcje drewniane"

Wyróżnienia otrzymali:

  • Kamienica „Pod Złotym Orłem”, obecnie Muzeum Farmacji we Wrocławiu oraz Wieża Bramy Wrocławskiej w Nysie – w kategorii" Utrwalenie wartości zabytkowych pojedynczego obiektu";
  • Domy tkaczy w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu, Zespół parkowy dawnego klasztoru cysterek w Owińskach oraz Zespół Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim - w kategorii "Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu";
  • Budynek dawnej łaźni, obecnie Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 w Gdańsku, Donżon Twierdzy Srebrna Góra, obecnie funkcja turystyczna i muzealno-wystawiennicza oraz Folwarczna wieża ciśnień w Skorogoszczy, obecnie wieża widokowa i izba regionalna - w kategorii "Adaptacja obiektów zabytkowych";
  • Dom podmiejski z kuźnią w Gdańsku - w kategorii specjalnej "Architektura i konstrukcje drewniane";
  • Most na Bystrzycy w Lublinie, Wieża Wodna we Fromborku oraz Kordegarda i budynek biurowy w zespole dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” – w kategorii specjalnej "Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki"

Nagrodzonym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

LOT MZ, dn. 19.04.2013 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego