FanPage FacebookKanał YouTube

Wystartowała IV edycja konkursu EDEN

Szeroko rozumiana „turystyka dostępna” jest przewodnim tematem IV edycji konkursu EDEN na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne. Destynacje czyli obszary lub miejsca Mazowsza mogą być zgłaszane do udziału w konkursie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej od 14. lutego do 15. marca.

Logo konkursu EDEN na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne.Celem konkursu jest promowanie miejsc, w których rozwój bazy i usług turystycznych przebiega w sposób zrównoważony, gdzie proponowane są różnorodne formy turystyki i wypoczynku, a zarządzanie jest prowadzone w sposób nowoczesny i przyjazny dla ludzi oraz środowiska.

Na zwycięstwo w tegorocznej edycji konkursu EDEN mają obszary/miejsca, które są atrakcyjne turystycznie między innymi dzięki dostępności komunikacyjnej i infrastukturalnej. Komisja konkursowa szczególnie będzie zwracała uwagę na dostępność zgłoszonych destynacji pod względem udogodnień dla turystów niepełnosprawnych, seniorów oraz rodzin z dziećmi.

Zgłoszone do udziału w konkursie obszary/miejsca powinny spełniać następujące kryteria:
- nie są kojarzone przez turystów jako powszechnie znane miejsca uprawiania turystyki, rekreacji i wypoczynku - na poziomie regionu i kraju;
- obejmują i wykorzystują w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku obszary dostępne poprzez łatwy dojazd, dobrą infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi oraz seniorów;
- proponują własną ofertę turystyczną przygotowaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w porozumieniu z władzami odpowiedzialnymi za ochronę przyrodniczą danego obszaru.

Zgłoszenia obszarów/miejsc można przesyłać do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do 15. marca 2013 r. mailem lub tradycyjną pocztą.

Rozstrzygnięcie konkursu EDEN nastąpi 28. kwietnia podczas obchodów Dnia Ziemi w Warszawie.

Terminarz konkursowy:
•   Rozpoczęcie Konkursu: 11 luty 2013 r.;
•   Termin przyjmowania zgłoszeń przez ROT drogą on-line i drogą pocztową: 11 luty  – 15  marca  2013 r;
•    Termin przekazania zgłoszeń do POT: 22 marca 2013 r.;
•    Zakończenie prac Sądu Konkursowego i wybór laureatów – 11 kwietnia 2013 r.;
•    Oficjalna gala rozdania nagród:  II połowa kwietnia 2013 r.;

Osiedle domów robotniczych w Żyrardowie jest częścią osady fabrycznej.Dwa lata temu konkurs EDEN wygrało miasto Żyrardów. Tematem była wówczas rewitalizacja obiektów i obszarów turystycznych zrealizowana w ten sposób, że turystyka na danym obszarze dobrze współgrała zarówno z unikalnym charakterem miejsca, jak i potrzebami mieszkańców. Warunki te spełniał najlepiej, zdaniem komisji konkursowej, Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Komisja Europejska, a organizatorem na terenie naszego kraju Polska Organizacja Turystyczna. Nagroda ma charakter prestiżowy i wiąże się zarówno z możliwością posługiwania się specjalnym logo i tytułem „Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna”, jak i promocją w kraju przez Polską Organizację Turystyczną i za granicą przez Komisję Europejską. W projekcie EDEN uczestniczy 25 krajów z Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie http://mrot.pl/wszystkie-aktualnosci/249-wystartowala-iv-edycja-konkursu-eden

Źródło: MROT

LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego