FanPage FacebookKanał YouTube

Pierwsze zdigitalizowane szlaki województwa mazowieckiego

Mazowsze zyskało pierwszych 700 km zdigitalizowanych szlaków turystycznych, dzieki projektowi „Budowa bazy informatycznej sieci szlaków turystycznych Województwa Mazowieckiego”, który na zlecenie Zarzadu Województwa zrealizował Centralny Osrodek Turystyki Górskiej PTTK.

Pierwsze 700 km zdigitalizowanych szlaków turystycznych na Mazowszu. Proces digitalizacji polega na rejestracji przebiegu szlaków w terenie, za pomoca odbiorników GPS, a nastepnie stworzeniu z pozyskanych danych bazy informatycznej, bedacej profesjonalnym narzedziem dla utrzymania i rozwoju istniejacej sieci szlaków województwa mazowieckiego. Zadanie to objeło szlaki piesze - wyznakowane przez PTTK - a przebiegajace przez atrakcyjne turystycznie tereny województwa mazowieckiego, o ró&norodnych walorach krajoznawczych (przyrodniczo-kulturowych), a także dydaktycznych. W ramach digitalizacji szlaków rejestrowane są również punkty charakterystyczne znajdujace sie na ich trasach, takie jak istotne punkty terenowe, atrakcje turystyczne, czy węzły szlaków.

Pozyskane informacje o szlakach sa lub beda wykorzystywane na kilka sposobów. Dla indywidualnych turystów, turystyki grupowej, a także instytucji zaangażowanych w rozwój turystyki regionu, najbardziej widocznym i użytecznym rezultatem projektu jest powstanie strony internetowej - http://www.mazowsze.szlaki.pttk.pl/. Można na niej zobaczyc dokładne trasy zdigitalizowanych szlaków, a także, istotne z punktu widzenia turystyki, miejsca i punkty znajdujace sie na nich.

Zebrane dane pozwola również na stworzenie profesjonalnego narzedzia do zarzadzania szlakami turystycznymi. Utrzymanie i rozwój sieci szlaków turystycznych wymaga posiadania aktualnych i dokładnych informacji o istniejacych szlakach, zarówno dla prowadzenia zarówno prac znakarskich polegajacych na konserwacji istniejacej sieci szlaków w terenie (odnawianie znakowania, uzupełnianie i tworzenie małej infrastruktury szlakowej), jak i projektowania nowych szlaków. Prace w terenie zostały wykonane przez grupe znakarzy województwa mazowieckiego, którzy przeszli szkolenie w zakresie obsługi urzadzen GPS. Wiedza ta z pewnoscia bedzie przydatna przy dalszych etapach procesu digitalizacji szlaków województwa.

Źródło: Konfranternia Turystyczna R.11:2013, nr 5 (382)


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego