FanPage FacebookKanał YouTube

Wystawa w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na otwarcie wystawy czasowej, poświęconej myśli pedagogicznej Janusza Korczaka – „Miłość”, autorstwa Justyny Polakowskiej. Jest to pierwsza ekspozycja czasowa prezentowana po gruntownym remoncie placówki.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Uroczysty wernisaż rozpocznie się w piątek 18.01 o godz. 18.00. W programie wieczoru: fragmenty dzieł Janusza Korczaka, czytane przez wybitną aktorkę, Teresę Budzisz-Krzyżanowską oraz prelekcja Marty Ciesielskiej z Ośrodka Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM Zrozumieć i porozumieć się z dzieckiem. O Naszym Domu w Pruszkowie, ul. Cedrowa 12.

Materiałem ilustracyjnym wystawy są archiwalne fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, natomiast warstwę narracyjną stanowi tekst Janusza Korczaka Pedagogika żartobliwa. Moje wakacje. Gadaninki radiowe Starego Doktora, jak również fragmenty z utworów pedagogicznych Jak kochać dziecko i Prawidła życia. Wystawę konsultował Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM. Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

Trwająca do maja 2013 r. ekspozycja, to jedynie wstęp do przygotowanego zarówno dla dzieci jak i starszego odbiorcy, projektu realizowanego wraz z Fundacją Korczakowską Spotkaj (w) Muzeum, z bardzo bogatą ofertą programową, którego założeniem i głównym celem jest popularyzacja i propagowanie myśli Janusza Korczaka. Kierując się Jego opartymi przede wszystkim na praktyce nowatorskimi pomysłami pedagogicznymi, Muzeum zrealizuje program edukacyjny, w skład którego wejdą:

 - Archeostacja – niedzielne spotkania familijne, na których można będzie odkryć i dotknąć starożytne zabytki, poznać przysmaki kuchni pradziejowej, a także zobaczyć jak wyglądały dziecięce zabawki z minionych wieków i czym różniły się od współczesnych. Wspólnie odpowiemy również na pytanie jak wyobrażamy sobie idealne muzeum;

- Archeostrefa – Archeologiczna Strefa Ochronna dla gimnazjalistów, czyli twórcze warsztaty archeologiczne. Cykl sobotnich zajęć to poznawanie i przede wszystkim tworzenie własnej rzeczywistości pradziejowej oraz próba przygotowania i prezentacji wystawy muzealnej;

- prelekcje popularnonaukowe, Archeologia dzieciństwa, poruszające problematykę dziecka i ogólnie dzieciństwa w starożytności, średniowieczu, jak i czasach bardziej nam współczesnych;

- Jak po korczakowsku uczyć siebie i innych – warsztaty dla muzealników i nauczycieli, które mają na celu zapoznanie uczestników z dydaktyką Janusza Korczaka, jak również praktyczne wykorzystanie zdobytej w tym zakresie wiedzy.

Ostatnim punktem całego projektu będzie prezentacja wystawy Dusze maluczkie – dziecko i dzieciństwo poprzez wieki, na której najmłodsi widzowie, ale również ich rodzice, będą mogli poznać dawne zabawy, a także zobaczyć interesującą kolekcję zabawek sięgających swą metryką epoki kamienia.

Poprzez realizację Spotkaj (w) Muzeum chcielibyśmy, by myśl pedagogiczna Janusza Korczaka stała się punktem wyjścia do szerokiej dyskusji nad metodami pracy z dziećmi oraz rozwoju własnego. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę publiczności na rolę dziecka w historii – od antyku po czasy współczesne. 

Wystawa czasowa w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego