FanPage FacebookKanał YouTube

Problemy i przyszłość polskich LOT-ów - VI Gremium Ekspertów Turystyki we Wrocławiu

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2012 Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego uczestniczyła w VI Gremium Ekspertów Turystyki we Wrocławiu, w ramach którego odbyła się konferencja naukowo-branżowa, debata ekspercko-rządowa oraz Forum LOT. Tym razem przedstawiciele świata nauki, branży turystycznej oraz jednostek samorządu terytorialnego spotkali się w stolicy Dolnego Śląska – we Wrocławiu i dyskutowali o „Wyzwaniach współczesnej polityki turystycznej” oraz funkcjonowaniu systemu POT-ROT-LOT, a szczególnie o teraźniejszości i przyszłości Lokalnych Organizacji Turystycznych.

VI Gremium Ekspertów Turystyki 2012 odbyło się w dniach 29 listopad - 1 grudnia we Wrocławiu.

Gremium Ekspertów Turystyki to wydarzenie, któremu już od pierwszej edycji przyświeca cel łączenia środowiska naukowego z praktykami – przedstawicielami branży turystycznej.

Gremium Ekspertów Turystyki - dr W. Banasik.

Podczas spotkania LOT Mazowsza Zachodniego reprezentowała Dagmara Fiszer – Dyrektor Biura LOT MZ, która oprócz uczestnictwa w Forum LOT, wystąpiła także podczas konferencji naukowo-branżowej. Trzeciego dnia Gremium wygłosiła referat afiliowany AWF Warszawa „Turystyka w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta Żyrardowa”, przygotowany we współautorstwie z dr Włodzimierzem Banasikiem - prorektorem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie (referat w formie artykułu naukowego został opublikowany w pracach naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego” pod red. A. Rapacza).

Pierwszego dnia obrady odbywały się na Uniwersytecie Ekonomicznym, w dniach kolejnych - w Hotelu Orbis. Uczestników Gremium powitali: Marek Migdal – prezes Forum Turystyki Regionów, prof. Andrzej Rapacz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr Rafał Dutkiewicz - prezydent Wrocławia oraz prof. Andrzej Gospodarowicz – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Ponadto w 3-dniowym spotkaniu uczestniczyli również:

Od lewej: dr Rafał Dudkiewicz - prezydent Wrocławia oraz prof. Andrzej Rapacz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.- Andrzej Gut-Mostowy – poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Turystyki,

- Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

- Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT,

- Aleksander Giertler – prezes Izby Turystyki RP,

- Artur Grocholski – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych,

- Zbigniew Frączyk – przewodniczący Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych,

a także profesorowie m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, SGH w Warszawie, AWF Katowice oraz AWF Poznań.

Otwarcie IV Gremium Ekspertów Turystyki Wrocław 2012Podczas obrad bardzo dużo uwagi poświęcono nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, która wzbudziła gorącą dyskusję wśród przedstawicieli branży turystycznej. Jednak największą część VI Gremium Ekspertów Turystyki poświęcono działalności systemu POT-ROT-LOT oraz funkcjonowaniu LOT-ów. Wśród reprezentantów 50 LOT-ów oraz 9 ROT-ów większość opowiedziała się za zdaniem, że system ten tak naprawdę nie istnieje, ponieważ LOT-y jako najistotniejsza część krajowego systemu turystycznego są pozostawione same sobie. Pretensje pojawiły się przede wszystkim w kierunku braku woli współpracy zarówno ze strony prywatnych przedsiębiorców, braku wsparcia samorządów oraz ze strony POT-u, który w opinii uczestników spotkania „oderwał się” od zaplanowanego ponad 10 lat systemu zarządzania turystyką w Polsce.

Podczas Forum LOT na temat funckjonowania systemu wypowiedział się Michał Bucholz - ekspert turystyki.Podczas panelu dyskusyjnego „Współpraca sektorowa warunkiem realizacji celów i zadań polityki turystycznej na poziomie lokalnym i regionalnym” Zbigniew Frączyk – prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych podsumował następująco sytuację LOT-ów w Polsce „Przede wszystkich chodzi o systemowe wsparcie finansowe. Spychamy LOT-y do roli tych, którzy mają robić produkt, a nie wskazujemy im na to środków. Organizacje w terenie konkurują ze sobą o składki samorządów i przedsiębiorców. Często to nie LOT-y, ale Lokalne Grupy Działania, które mają automatyczne finansowanie z gmin, są partnerami  ROT-ów”. Sytuacja LOT-ów w Polsce jest różna – niektóre tak jak LOT „Beskid Zielony z Gorlic” prowadzą liczne projekty i dobrze się im wiedzie, jednak niestety prawie większość walczy o przetrwanie lub tak jak LOT w Gdyni narzeka na brak współpracy z samorządem.

Postulaty uczestników spotkania reprezentujących LOT-y sprowadziły się do wniosków, że potrzeba wesprzeć turystykę przez administrację, wyznaczyć obszar współpracy z branżą i jednostkami samorządu terytorialnego. Zastanawiająca jest w takim razie przyszłość systemu POT-ROT-LOT… czy coś się zmieni?

Trzeci dzień obrad podczas VI Gremium Ekspertów Turystyki we Wrocławiu.

Oczywiście oprócz merytorycznej i naukowej części, uczestnicy VI Gremium Ekspertów Turystyki mieli okazję wziąć udział w pokazie sztuki wizualnej w Hali Stulecia, uroczystym przyjęciu we Wrocławskim Ratuszu u Prezydenta Wrocławia, a także obejrzeli spektakl „Carmen” Georgesa Bizeta w Operze Wrocławskiej.

LOT MZ, dn.29.12.2012 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego