FanPage FacebookKanał YouTube

Co to jest LOT MZ?

Logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Maozwsza Zachodniego.Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego została powołana do życia przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto Żyrardów, Miasto i Gminę Grodzisk Mazowiecki, Miasto i Gminę Mszczonów, Gminę Żabia Wola, Gminę Radziejowice, Gminę Wiskitki, Gminę Puszcza Mariańska, Powiat Żyrardowski), organizacje społeczne (fundacje i stowarzyszenia), szereg instytucji oraz osoby prywatne i podmioty gospodarcze.

Zadaniem Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego jest przede wszystkim rozwój turystyki w regionie, a tym samym stworzenie bogatej oferty wypoczynku, rekreacji, spędzenia czasu wolnego dla turystów z całej Polski, jak również turystów zagranicznych.

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz855 ze zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej ( Dz. U. Nr 62, poz. 689 ze zmianami), a także opierając się na statucie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

Statutowymi celami LOT Mazowsza Zachodniego są:

 1. kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Mazowsza Zachodniego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych;
 2. wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego;
 3. integracja środowisk turystycznych Mazowsza Zachodniego;
 4. prowadzenie informacji turystycznej na Mazowszu Zachodnim i o Województwie Mazowieckim;
 5. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
 6. koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych i innych produktów turystycznych;
 7. doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki;
 8. stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych na Mazowszu Zachodnim;
 9. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 10. podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi turystyki.

W skład członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego wchodzą m.in.:

 • Powiat Żyrardowski (Starostwo Powiatu Żyrardowskiego)
 • Miasto Żyrardów (Urząd Miasta Żyrardowa)
 • Miasto i Gmina Mszczonów (Urząd Miasta i Gminy Mszczonów)
 • Gmina Radziejowice (Urząd Gminy Radziejowice)
 • Gmina Puszcza Mariańska (Urząd Gminy Puszcza Mariańska)
 • Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
 • Europejski Instytut Geodezji i Kartografii Spółka z  o.o.
 • Fundacja imienia Józefa Chełmońskiego
 • EMKA-TRANS Sp. z o.o.
 • firma „Koneser”
 • ATM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 • szereg osób prywatnych

LOT MZ, 16.11.2011 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego