FanPage FacebookKanał YouTube

Żyrardów na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego

W maju Minister Spraw Zagranicznych wydał pozytywną decyzję w sprawie przystąpienia Żyrardowa do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego.

Już niedługo żyrardowska osada ma szanse zostać wpisana na Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego.

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego - European Route of Industrial Heritage (ERIH), jest siecią łączącą ponad 800 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego. Cały projekt ma na celu zwrócenie uwagi na promocję miejsc związanych z historią przemysłu, dla którego wzorem był Szlak Dziedzictwa Przemysłowego w Zagłębiu Ruhry. ERIH przejął strukturę tej sieci, która wygląda w ten sposób, że od punktów kotwicznych, czyli tych najważniejszych i najatrakcyjniejszych, odchodzą mniejsze szlaki regionalne i tematyczne. Punkty kotwiczne zostały wybrane na podstawie zdefiniowanych kryteriów jakości przez gremium ekspertów. Obecnie ERIH prowadzi przez Wielką Brytanię, Luksemburg, Niemcy, Belgię, Holandię, Czechy oraz Polskę (Śląsk). Wyznaczono również szereg szlaków regionalnych, które przedstawiają różne historie przemysłu w Europie.

Na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego znajduje się wiele działających nadal obiektów.W lutym 2012 r. Rada Miasta Żyrardowa zdecydowała o przystąpieniu Żyrardowa do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Dalsze procedury wymagały uzyskania zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którą otrzymano dnia 17 maja br. Obecnie możemy aplikować do Zarządu Stowarzyszenia o utworzenie z Żyrardowa tzw. punktu kotwicznego, miejsca o dużym znaczeniu historycznym i atrakcyjnym dla turysty. Jednak na ostateczną decyzję, którą podejmie zarząd ERIH na podstawie złożonego wniosku, musimy jednak trochę poczekać.

Żyrardowska starówka - domki robotnicze.Przystąpienie do projektu to realizacja trudnej polityki przywrócenia świetności zabytkowej żyrardowskiej architekturze, a także znalezienie nowego pomysłu na miasto. Wlicza się do niego także rewitalizacja kolejnych obiektów, czyli Resursy i Kręgielni, długoterminowy plan rewitalizacji Osady Fabrycznej, zatrudnienie konserwatora zabytków oraz wpisanie Osady Fabrycznej na listę Pomników Historii. Kolejnym Krokiem w dążeniu do przywrócenia miastu dawnej świetności są starania o wpisanie Żyrardowa, bądź kilku jego obiektów, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to plan raczej długoterminowy, ponieważ przygotowanie pełnej dokumentacji może potrwać nawet dwa lata.

Biorąc pod uwagę atrakcyjność żyrardowskiej starówki oraz przyłączenie jej do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego mamy nadzieję, że poprzez wzmocnienie rozwój turystyki, pozyskamy turystów nie tylko krajowych, lecz również zagranicznych.

LOT MZ, 03.07.2012 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego