FanPage FacebookKanał YouTube

Historia jak rzeka długa… rzecz o Pisi-Gągolinie.

Pisia-Gągolina, zwana dawniej Radziejówką, to rzeka o długości około 45 km. Przebiega przez kilka miejscowości na Mazowszu Zachodnim: Grzegorzewice, Radziejowice, Korytów, Żyrardów, Wiskitki, Kaski (gdzie łączy się z Pisią Tuczną, tworząc dalej Pisię). Rzeka, która uchodzi do Bzury w miejscowości Sochaczew, będąc jej prawym dopływem, ma swoje źródło na wschód od Mszczonowa, na Wysoczyźnie Rawskiej.

Spływ kajakiem po Pisi-Gągolinie - Europejskie Dni Dziedzictwa 2010

Skąd jej malownicza nazwa? Pierwsza część pochodzi najprawdopodobniej od słowa „pisa”, zapożyczonego z języka staropruskiego, które oznaczało „ciek wodny” lub „płynącą wodę”. Drugi człon podobno pochodzi od nazwy rodzaju kaczki, bądź po prostu od „gęgania”.

Rzeka w swoim górnym biegu jest stosunkowo płytkim ciekiem o głębokości około 0,2-0,7 m, naturalnym, miejscami meandrującym, o zmiennej szerokości.

Najpiękniejsze przełomy rzeczne na Mazowszu- meandrujący bieg rzeki Pisi-GągolinyPisia-Gągolina od dawna jest zagospodarowana przez człowieka. Wzdłuż jej biegu znajdują się liczne zbiorniki wodne oraz sztuczne spiętrzenia, które w okresie zwiększonego przepływu wód  retencjonują wodę, a w czasie niskiego stanu wód mają za zadanie alimentować rzekę.

Szkoda, że rzeka, której meandrujący bieg określa się jako najpiękniejsze przełomy rzeczne na Mazowszu, nie jest zagospodarowana turystycznie...

Nadchodząca wiosna sprzyja rozmyślaniom o tym, że warto by na poważnie zająć się tematem Pisi…A gdyby tak naszą regionalną rzeczkę przystosować do spływów kajakowych, chociażby na odcinku Radziejowice – Żyrardów? Byłaby to kolejna propozycja na aktywne spędzenie weekendu na Mazowszu Zachodnim. Zapewne wielu zwolenników sportów wodnych ucieszyłby widok przystani wodnej, punktu wypożyczania kajaków czy łódek, miejsca do plażowania czy biwakowania wzdłuż nurtu rzeki. Nie mówiąc już o tym, że Mazowsze Zachodnie znacznie zyskałoby na atrakcyjności!

Czy zostanie wykorzystany jej turystyczny potencjał? - czas pokaże... Póki co zapraszamy na spacery wzdłuż ślicznej mazowieckiej rzeczki.

 LOT MZ, 30.03.2012 r.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego