FanPage FacebookKanał YouTube

Początki sadzenia ziemniaków w Polsce w okolicach Guzowa

Ciekawostką jest fakt, że w okolicach Guzowa po raz pierwszy w historii Polski podjęto wysiłek sadzenia i zbioru ziemniaków.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego