FanPage FacebookKanał YouTube

Liceum w Puszczy Mariańskiej w przytułku dla dziewcząt

Tzw. „Czerwoniak” został zbudowany w połowie lat 80-tych XIX w. ze składek społecznych w miejscu królewskiej leśniczówki. Był to pierwszy na ziemiach polskich przytułek dla dziewcząt funkcjonujący do 1919 r., przemianowany następnie na Zakład Poprawczy. Od 1982 r. w budynku mieści się Liceum Ogólnokształcące.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego