FanPage FacebookKanał YouTube

Znaleziono osadę starszą od Biskupina

Pierwszego kwietnia w lokalnym radiu wyemitowano prima aprillisową informację, że w Mszczonowie odnaleziono pozostałości zabudowań, które są starsze od Biskupina. Ogromne było zdziwienie wśród ludzi, gdy w niespełna dwa tygodnie później na terenach przemysłowych miasta pracownicy firmy budowlanej faktycznie natknęli się na szczątki pradawnej osady. Grupa archeologów pod kierownictwem Piotra Świątkiewicza odkryła ślady sezonowej osady z okresu kultury trzcinieckiej – starszej o 1000 lat od Biskupina. Osadę założyli przed 3600 laty pasterze, którzy wybrali te tereny na letnie pastwiska dla swego bydła. Ostatecznie na podmszczonowskich błoniach odnaleziono ślady chaty prawdopodobnie konstrukcji plecionkowej i usytuowane przy nim palenisko, a także kilka fragmentów naczyń glinianych i krzemiennych narzędzi.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego