FanPage FacebookKanał YouTube

Historia nowej szkoły i starego pocisku w Mszczonowie

Ostatnie dziesięciolecie XX stulecia w Mszczonowie obfitowało w uroczystości wmurowywania kamieni węgielnych. Jeden z nich - ozdobna gilza pod budowę gimnazjum (11.11.2000 r.), w której umieszczono akt erekcyjny, została wykonana z łuski po pocisku artyleryjskim, który wystrzelony został w czasie wojny w kierunku Mszczonowa.  Czy to nie dziwne, że to co przed dziesiątkami lat przyczyniło się do niszczenia miasta, później stało się symbolem jego rozbudowy?  

Warto jeszcze zaznaczyć, że powstawaniu gimnazjum od samego początku towarzyszyły „wybuchowe” historie.  Przez pewien czas nadzór nad placem budowy sprawowali saperzy. Wprowadzenie nadzoru saperskiego okazało się konieczne po tym jak pod koniec września 2000 r. w jednym z wykopów budowlanych znaleziono pociski haubiczne z czasów II w. ś.  Pociski te były pamiątką po żołnierzach Wehrmachtu, którzy stacjonowali podczas okupacji w stojącej po sąsiedzku starej szkole podstawowej. 


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego