FanPage FacebookKanał YouTube

Ponad 600 zabytków na terenie Żyrardowa

W gminnej ewidencji zabytków wpisanych jest obecnie 371 zabytków nieruchomych, z czego 201 wpisanych jest do rejestru zabytków, w tym m.in. 26 obiektów użyteczności publicznej, 4 kościoły, 42 obiekty mieszkalno-usługowe oraz wiele budynków mieszkalnych. Żyrardów posiada także liczne zabytki ruchome, które są objęte ochroną konserwatorską. Z bliska 500, aż 170 wpisano do rejestru województwa mazowieckiego. Są to m.in.: wyposażenie wnętrz kościołów czy maszyny do szycia. W granicach miasta znajduje się również 11 stanowisk archeologicznych, które są ujęte w ewidencji zabytków archeologicznych związanych z epokami kamienia, brązu czy starożytności. Żyrardów to najprawdopodobniej jedyne miejsce w Polsce, w którym na tak małym terenie znajduje się tak duża liczba zabytków.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego