FanPage FacebookKanał YouTube

Najstarszy chór na Mazowszu

Towarzystwo Śpiewacze „Lira” to najstarszy chór na Mazowszu z ponad 150-letnią tradycją, który osiąga duże sukcesy na arenie krajowej. Dnia 20.11.2010 r. otrzymał dyplomy uznania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia, a niektórzy z chórzystów zostali nagrodzeni odznakami, m.in. odznaką Zasłużonych dla Kultury Polskiej.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego