FanPage FacebookKanał YouTube

Żyrardów odkryciem turystycznym ostatnich lat

Żyrardowska Starówka (zabytkowa XIX-wieczna osada fabryczna) na przestrzeni kilku ostatnich lat zyskała dużą renomę w dziedzinie turystyki i rewitalizacji, o czym świadczą liczne nagrody. Już niedługo zostaną dokończone formalne czynności związane z wpisaniem zabytkowej osady fabrycznej na listę Pomników Historii – jest to najwyższa w Polsce prawna forma ochrony zabytków o szczególnym znaczeniu dla narodowego dziedzictwa kulturowego. Zamiarem władz miasta jest staranie się o wpisanie osady na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ponadto w roku 2011 osada fabryczna zdobyła główną nagrodę w Polsce i nominację do etapu europejskiego w konkursie „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN”. W drodze konkursu są wyłaniane te destynacje, które oprócz różnorodnej oferty dla turystów, dbają także o lokalne dziedzictwo kulturowe, środowisko i poziom życia mieszkańców. Nagroda ma charakter nie tylko prestiżowy. Wiąże się zarówno z możliwością posługiwania się specjalnym logiem i tytułem „Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna”, jak i promocją w kraju przez Polską Organizację Turystyczną (m.in. za pośrednictwem portalu narodowego www.polska.travel oraz portalu poświęconego konkursowi www.edenpolska.pl) i za granicą przez Komisję Europejską.

Rok 2011 to także nadanie Miastu Żyrardów i Powiatowi Żyrardowskiego tytułu Kulturalnej Stolicy Mazowsza 2011.

Zespół Osady Fabrycznej w Żyrardowie uzyskał uznanie również w 2010 r., kiedy wygrał VII edycję konkursu organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną i otrzymał Certyfikat „Najlepszy Produkt Turystyczny”, uzyskując wcześniej tytuł „Najlepszy Produkt Turystyczny Mazowsza”.

W 2009 r. żyrardowski park miejski im. Karola Dittricha otrzymał tytuł „Najpiękniejszego parku Mazowsza” oraz zajął III miejsce w konkursie na „Najpiękniejszy Polski Park 2009”.

Ponadto żyrardowska osada otrzymała w 2008 r. certyfikat konkursu na 10 największych atrakcji turystycznych województwa mazowieckiego „Perła w Koronie Mazowsza 2008” organizowany przez portal internetowy www.naszemiasto.pl.


LOKALIZACJA

Obiekty

Miejscowość

.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego